Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Mocni w promocji Poradnik dla stowarzyszeń i fundacji, które chcą skutecznie mówić o sobie. Zamów PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Pajacyk Pomoc Psychospołeczna 2022 - Ukraina

Reklama
Nabór od 24.05.2022 do 01.07.2022 23:59
Program Pajacyk
Łączny budżet 6 mln PLN
Do 25% dofinansowania
Dotacje od 50 tys. do 250 tys. PLN
Młodzież, Dzieci, Cudzoziemcy, migranci

W związku z wojną w Ukrainie od 24 lutego granicę Polski z Ukrainą przekroczyło ponad 3,5 mln osób, a według raportów ONZ liczba osób uciekających przed wojną może wzrosnąć nawet do czterech milionów. Wśród uciekających ogromną grupę stanowią dzieci i młodzież. W wyniku zaistniałej sytuacji Polska Akcja Humanitarna postanowiła wesprzeć osoby uciekające z Ukrainy i ogłasza konkurs na wsparcie psychospołeczne dla dzieci i młodzieży dotkniętej przez konflikt w Ukrainie. 

Wnioski konkursowe można składać od 24 maja do 1 lipca 2022 tylko za pośrednictwem platformy Witkac.pl.

Okres realizacji projektów: od 1 września 2022 do 31 sierpnia 2023.

Podmiotami uprawnionymi do udziału w Konkursie są organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz kościelne osoby prawne, kościelne jednostki organizacyjne i spółdzielnie socjalne, które posiadają doświadczenie w realizacji działań na rzecz dzieci i młodzieży, a realizowane przez nie cele statutowe pokrywają się z celami Programu Pajacyk Pomoc Psychospołeczna. Do udziału w Konkursie są zaproszone przede wszystkim Organizacje, które są organami prowadzącymi świetlice i kluby dla dzieci, lub inne formy wsparcia dla dzieci i młodzieży, w których bezpośrednio kierują działaniami i zapewniają kompleksowe i długoterminowe wsparcie dla stałych grup dzieci lub mogą zapewnić stałą grupę bez konieczności zewnętrznej rekrutacji.

Podstawą uzyskania przez Organizację dofinansowania z programu Pajacyk jest właściwie wypełniony formularz wniosku.

Minimalna kwota dotacji: 50 000,00zł

Maksymalna kwota dotacji: 250 000,00 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawiera Regulamin Programu, można go znaleźć tu: https://www.pajacyk.pl/nabor/

W trakcie trwania naboru odbędą się dwa spotkania informacyjne w aplikacji Teams (pod tym linkiem) na temat konkursu oraz sposobu wypełniania wniosków oraz planowania działań:

  1. 8 czerwca 2022, środa, w godzinach 13:00 – 15:00
  2. 22 czerwca 2022, środa, w godzinach 13:00 – 15:00

W sprawach związanych z prawidłowym wypełnianiem wniosków można kontaktować się z Niną Mocior, ekspertką merytoryczną Programu Pajacyk droga mailową nina.mocior@pah.org.pl lub telefonicznie pod nr 728 852 088. Sugerujemy jednak udział w pierwszej kolejności w spotkaniach informacyjnych.

Wypełnienie wniosku i przesłanie go do Fundacji nie gwarantuje otrzymania dofinansowania.

Fundacja kontaktuje się z organizacjami, które spełniły kryteria wymagane do zakwalifikowania się do programu drogą telefoniczną lub mailową.

Pełna lista organizacji zakwalifikowanych do programu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.pajacyk.pl do 5 sierpnia 2022 roku.

Program Pajacyk - pomoc psychospołeczna jest odrębnym działaniem w stosunku do programu Pajacyk - pomoc żywnościowa.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama