Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Pajacyk - wsparcie żywnościowe w roku szkolnym 2022/2023

Reklama
Nabór od 23.05.2022 do 10.07.2022 23:59
Program Pajacyk
Łączny budżet 3 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci

Polska Akcja Humanitarna zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie żywienia w okresie roku szkolnego 2022/2023 w ramach programu Pajacyk – wsparcie żywnościowe

 

Poprzez program Pajacyk – wsparcie żywnościowe, Fundacja Polska Akcja Humanitarna wspiera dzieci, które ze względu na trudną sytuację socjalno-bytową powinny otrzymywać bezpłatne posiłki, a nie mogą liczyć na pomoc z innych źródeł.

Program przeznaczony jest dla podopiecznych placówek takich jak: szkoły podstawowe, placówki wsparcia dziennego, świetlice środowiskowe i socjoterapeutyczne, którzy z różnych przyczyn nie są objęci pomocą z programu rządowego w zakresie dożywiania, a takiego wsparcia potrzebują.

 

UWAGA! Pajacyk odpowiada na potrzeby wszystkich dzieci niezależnie od ich narodowości dlatego do programu kwalifikują się również dzieci i młodzież pochodzenia ukraińskiego przybyłe do Polski w wyniku wojny w Ukrainie po 24 lutego 2022 oraz dzieci potrzebujące innych narodowości przebywające na terytorium Polski.

 

Wnioski konkursowe można składać od 23 maja do 10 lipca 2022r. za pośrednictwem platformy Witkac.pl

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej poprzez platformę Witkac.pl link:

https://www.witkac.pl/#contest/view?id=21647 

Aby złożyć ofertę niezbędne jest założenie konta na platformie Witkac.pl. 

Instrukcja tworzenia konta dostępna tutaj: https://witkac.pl/content/instrukcje/2.instrukcja-tworzenia-konta-09-2019.pdf

Okres realizacji projektów: od 1 września 2022r. do 23 czerwca 2023r.

 

INSTYTUCJE UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O ŚRODKI:

O pomoc w sfinansowaniu posiłków mogą zwracać się szkoły podstawowe (publiczne, niepubliczne, prywatne), samodzielne świetlice środowiskowe i socjoterapeutyczne oraz placówki wsparcia dziennego, w których istnieje możliwość wydawania posiłku.

 

ODBIORCY PROGRAMU:        

Odbiorcami Programu są dzieci i młodzież od 6 do 18 roku życia zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu ubóstwa, niezaradności życiowej rodziców, niepełnosprawności lub innych przyczyn, w tym z powodu uchodźctwa.

 

PRZEDMIOT FINANSOWANIA:

Przedmiotem finansowania są posiłki dla dzieci uczęszczających do Placówki.

W ramach finansowania uznawane są koszty:

  1. zakupu produktów żywnościowych – w przypadku, gdy Placówka posiada własną kuchnię i samodzielnie przygotowuje posiłki
  2. zakupu gotowych posiłków – w przypadku, gdy Placówka nie ma kuchni i zapewnia dzieciom posiłek w formie cateringu lub w przypadku wyjazdów i wyjść poza siedzibę placówki.

Z środków finansowych przeznaczonych na dożywianie nie mogą być pokryte inne koszty niż produktów żywnościowych czy cateringu.

 

W przypadku szkół, jednostkowa stawka żywieniowa powinna być zgodna ze stawką ustaloną z lokalnym ośrodkiem pomocy społecznej. Stawka dla świetlic nie powinna być wyższa niż 6,00 zł.

 

Posiłki finansowane z środków Fundacji powinny być zbilansowane, pełnowartościowe i zdrowe.

Podstawą uzyskania przez Organizację dofinansowania z programu Pajacyk jest właściwie wypełniony formularz wniosku.

Więcej informacji na temat naboru oraz Regulamin można znaleźć tu: https://www.pajacyk.pl/nabor/

W sprawach związanych z prawidłowym wypełnianiem wniosków można kontaktować się z Magdaleną Jaranowską, Koordynatorką Programu Pajacyk, mailowo pod adresem: pajacyk@pah.org.pl lub telefonicznie pod nr 501 752 160.

Wypełnienie wniosku i przesłanie go do Fundacji nie gwarantuje otrzymania dofinansowania.

Fundacja kontaktuje się z organizacjami, które spełniły kryteria wymagane do zakwalifikowania się do programu drogą telefoniczną lub mailową.

Pełna lista organizacji zakwalifikowanych do programu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.pajacyk.pl najpóźniej 1 września 2022r.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama