Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Małe dotacje w Dzielnicy Mokotów: środki z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2022...

Reklama
Małe dotacje w Dzielnicy Mokotów: środki z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2022 roku
Nabór od 18.05.2022 do 30.11.2022 16:00
Dzielnica Mokotów
Łączny budżet 120 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
  • Małe dotacje w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w 2022 roku - Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia. Realizowane zadanie powinno mieścić się w zakresie określonym w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2022 rok.

  • Kwota dofinansowania/finansowania  zadania nie może przekroczyć 10 000 złotych, a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni (termin realizacji zadania musi zawierać się w 2022 roku).
  • Miejsce realizacji: Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy (z wyjątkiem wyjazdów profilaktycznych dla dzieci/młodzieży, które mogą być zorganizowane poza obszarem m.st. Warszawy).
  • Organizacja decyduje o tym, czy jest to zadanie o powierzenie ( finansowanie projektu), czy też wsparcie (dofinansowanie).
  • Na dane zadanie organizacja może otrzymać dotację tylko z jednego biura albo dzielnicy. W przypadku stwierdzenia otrzymania wcześniej dotacji z budżetu m.st. Warszawy na to samo zadanie lub jego część – oferta nie będzie rozpatrywana.
  • Oferty należy składać w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl.   
  • Złożone oferty nie mogą być uzupełniane. Tylko prawidłowo złożone oferty będą podlegać ocenie formalnej.
  • W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2 forma prowadzenia zajęć musi być bezpieczna dla odbiorców i dostosowana do aktualnych wytycznych sanitarnych.
  • zajęcia mogą być prowadzone na żywo, on line lub w sposób mieszany - w zależności od sytuacji epidemiologicznej.

  • Nie przewiduje się możliwości pobierania opłat od uczestników zadania.

 

 

Źródło: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama