Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak zapewnić niezależne finansowanie Twojej fundacji, stowarzyszeniu? Kurs online i poradnik czeka na Ciebie. Kup pakiet o fundraisingu w NGO

Małe dotacje: szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - środki z zakresu wspierania i...

Reklama
Małe dotacje: szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - środki z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w 2022 r
Nabór od 24.05.2022 do 27.05.2022 08:40
Dzielnica Żoliborz
Łączny budżet 21,57 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
Młodzież, Dzieci

Małe dotacje: środki z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w 2022 r. powinny być przeznaczone na szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.

Realizowane zadanie powinno mieścić się w zakresie priorytetowych zadań publicznych wskazanych w Startegii #Warszawa2030.

Miejsce realizacji zadania: dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie/finansowanie realizacji zadania publicznego przez oferenta jest złożenie oferty za pośrednictwem Generatora Witkac.

Sugerowany termin rozpoczęcia realizacji zadania publicznego to 40 dni kalendarzowych od dnia złożenia oferty w Generatorze Witkac.

Kwota dofinansowania/finansowania zadania nie może przekroczyć 10 000 złotych, a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni (termin realizacji zadania musi zawierać się w 2022 roku). 

Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami

Oferenci obowiązkowo muszą w ofercie opisać dostępności zadania dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Zadanie publiczne powinno być zaprojektowane i realizowane przez oferentów w taki sposób, aby nie wykluczało z uczestnictwa w nim osób ze szczególnymi potrzebami. Zapewnianie dostępności przez zleceniobiorcę oznacza obowiązek osiągnięcia stanu faktycznego, w którym osoba ze szczególnymi potrzebami jako odbiorca zadania publicznego może w nim uczestniczyć na zasadzie równości z innymi osobami. Dopuszcza się uwzględnienie w kalkulacji kosztów realizacji zadania kosztów związanych z zapewnianiem dostępności.

Oferenci są zobowiązani do stosowania zapisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Szczegółowe informacje dotyczące minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami znajdują się na stronie: https://sport.um.warszawa.pl/dostepnosc-w-um

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama