Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak przygotować, podpisać i złożyć sprawozdanie finansowe NGO za 2021 r.? Kup poradnik PDF

Konkur ofert: XII Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Piłce Nożnej Bezdomnych

Reklama
Nabór od 16.05.2022 do 07.06.2022 12:00
Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia
Łączny budżet 51,6 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Osoby w kryzysie bezdomności
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt. XII Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Piłce Nożnej Bezdomnych.

Forma: wsparcie.

Rozpoczęcie od 15 czerwca 2022 roku, zakończenie do 31 sierpnia 2022 roku.
Uwaga! W ofercie należy wpisać rzeczywisty okres realizacji zadania publicznego, który nie będzie wykraczał poza wskazane terminy.

OPIS ZADANIA PUBLICZNEGO
XII Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Piłce Nożnej Bezdomnych mają polegać ma na organizacji i przeprowadzeniu turnieju piłkarskiego na terenie Wrocławia przy dysponowaniu własną lub wynajętą bazą oraz przy udziale wykwalifikowanej kadry. XII Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Piłce Nożnej Bezdomnych muszą być prowadzone i nadzorowane przez jedną organizację pozarządową.

Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia większej liczby ofert, wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych.

Oferty należy wypełnić i wygenerować w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji NGO GENERATOR. Oferty po wydrukowaniu z aplikacji NGO GENERATOR należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony oferenta i złożyć w wersji papierowej każda strona oferty w formacie A4 w Wydziale
Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia ul. G. Zapolskiej 4, pok. 120.

W przypadku braku możliwości wejścia do Urzędu Miejskiego Wrocławia, prosimy o kontakt z sekretariatem Wydziału Partycypacji Społecznej pod numerem 71 777 86 68. Pracownik odbierze od Państwa dokumenty.

Reklama