Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Czy wiesz, że ngo.pl ma swój sklep? Praktyczne poradniki, kursy online Odwiedź sklep.ngo.pl

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie „przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” poprzez...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie „przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” poprzez przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Nabór od 13.05.2022 do 07.06.2022 16:00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 15 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 15 tys. PLN
Rodziny
Urząd Miasta w Żyrardowie, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie „przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” poprzez przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
  1. Termin realizacji zadania obejmuje okres od dnia 1 lipca do 31 grudnia 2022 r.
  2. Adresatami zadania winni być mieszkańcy Żyrardowa.
  3. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową.
  4. Wydatkowanie środków finansowych następuje po uprzednim podpisaniu umowy.
  5. Zadanie powinno być realizowane w szczególności poprzez:
  • udzielanie porad specjalistycznych (od poniedziałku do piątku) dla mieszkańców w ramach punktu konsultacyjnego i porad telefonicznych udzielanych przez psychologa, prawnika, mediatora, doradcę zawodowego, pedagoga,
  • pomoc osobom w sytuacji kryzysowej w tym również poprzez pomoc w uzyskaniu schronienia osobom zmuszonym do opuszczenia domu ze względu na stosowanie wobec nich przemocy.

 

      Dopuszcza się możliwość realizacji zadania w sposób zdalny, a w przypadku realizacji w sposób stacjonarny zadanie powinno być realizowane z zachowaniem przepisów ustawy z dnia  2  marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Obowiązkiem każdej organizacji pozarządowej i podmiotu zrównanego realizującego zadanie publiczne finansowane ze środków dotacji jest zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dostępność musi być zapewniona co najmniej w minimalnym wymiarze, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dotyczy to także stron internetowych i aplikacji jakie będą wykorzystane do realizacji zadania, które spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. W indywidualnym przypadku, jeżeli organizacja lub podmiot zrównany nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 ustawy o dostępności, podmiot ten jest obowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny. Rekomenduje się opisanie w składanej ofercie realizacji zadania publicznego w jaki sposób zostanie zapewniona dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami w wymiarze architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym, a także ewentualnie dostęp alternatywny.

 

 

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama