Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Nabór ofert w trybie art. 19a - Małe Granty 2022

Reklama
Nabór od 11.05.2022 do 31.12.2022 23:59
Wydział Edukacji
Łączny budżet 16 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego umożliwia ubieganie się o dotację na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Na podstawie art. 11 ust. 2 i 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza nabór ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. z pominięciem otwartego konkursu w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

Opis zadań publicznych przeznaczonych do realizacji:

  • wspieranie organizacji wydarzeń rozwijających, upowszechniających i promujących Powiat Wolsztyński,
  • wspieranie klubów sportowych w szkoleniu dzieci i młodzieży,
  • wspieranie wydarzeń sportowych istotnych dla mieszkańców powiatu,
  • wspieranie klubów sportowych w zakresie modernizacji zaplecza sportowego.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama