Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Działania edukacyjne i informacyjne w zakresie gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z wdrażaniem...

Reklama
Działania edukacyjne i informacyjne w zakresie gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z wdrażaniem gospodarki o obiegu zamkniętym
Nabór od 04.05.2022 do 25.05.2022 23:59
Wydział Gospodarki Odpadami
Łączny budżet 120 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 20 tys. PLN
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Wydział Gospodarki Odpadami ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Działania edukacyjne i informacyjne w zakresie gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z wdrażaniem gospodarki o obiegu zamkniętym.

Działania projektowe obejmować mogą:

  1. prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnych w zakresie gospodarowania zasobami
    i gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym m.in.: organizacja konferencji, wykładów, szkoleń, warsztatów, spotkań, konkursów, festynów, itp.,
  2. przygotowanie i emisja: audycji, spotów, filmików, darmowych aplikacji na telefon związanych z tematyką gospodarki odpadami i gospodarki o obiegu zamkniętym;
  3. prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnych w zakresie gospodarowania zasobami
    i gospodarki o obiegu zamkniętym w mediach społecznościowych.

Katalog działań projektowych nie jest zamknięty. Dobór działań projektowych powinien być dostosowany do specyfiki zadania konkursowego, przy czym Zleceniodawca zastrzega, że nie będzie dofinansowywał druku materiałów informacyjno-promocyjnych w postaci m. in. ulotek, broszur, plakatów. Dofinansowanie może obejmować jedynie projekt graficzny w/w materiałów, które będą rozpowszechniane w formie elektronicznej.   

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama