Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Czy wiesz, że ngo.pl ma swój sklep? Praktyczne poradniki, kursy online Odwiedź sklep.ngo.pl

Otwarty konkurs grantowy – ścieżka na projekty długofalowe w programie Wspieramy Ukrainę

Reklama
Nabór od 29.04.2022 do 10.06.2022 12:00
Fundacja Edukacja dla Demokracji
e-mail: ukraina@fed.org.pl
Łączny budżet 1,53 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 50 tys. PLN
Cudzoziemcy, migranci
Zapraszamy do składania wniosków do otwartego konkursu grantowego – ścieżka na projekty długofalowe w nowym programie Wspieramy Ukrainę Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Jest on adresowany do polskich organizacji pozarządowych, które masowo, natychmiastowo i na wielką skalę ruszyły z pomocą naszym ukraińskim sąsiadom. W ramach konkursu przewidziano wsparcie najlepszych projektów skierowanych do ludności cywilnej w Ukrainie, a także uchodźczyń i uchodźców wojennych trafiających do Polski.

Wspieramy Ukrainę to nowy program PAFW realizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji. Program skierowany jest do organizacji pozarządowych niosących pomoc ludności cywilnej w Ukrainie, a także uchodźcom wojennym trafiającym do Polski. Celem Programu jest wsparcie ww. odbiorców w kontekście wyzwań wynikających z wojny w Ukrainie.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 50.000 zł.

Termin składania wniosków upływa 10 czerwca 2022 r. o godz. 12.00 (w południe).

Okres realizacji projektów: 1 sierpnia 2022 r. – 31 lipca 2023 r.

Koszty administracyjne: do 20% wnioskowanej dotacji

Pula środków w konkursie: 1.530.000 zł

Przewidywany termin ogłoszenia wyników konkursu to 15 lipca 2022 r. Wyniki zostaną opublikowane na stronie programu Wspieramy Ukrainę

Wnioski mogą składać polskie organizacje pozarządowe – fundacje; stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe), osoby prawne i jednostki organizacyjne – działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele i działalność obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Z możliwości ubiegania się o dofinansowanie wyłączone są uczniowskie kluby sportowe (UKS) oraz kluby sportowe (KS) a także koła gospodyń wiejskich nie wpisane do KRS.

W ramach konkursu Wnioskodawca może wystąpić o sfinansowanie działań projektowych realizujących cel Programu. Dotację można otrzymać na działania w następujących obszarach:

  • działania realizowane w Ukrainie w partnerstwach polsko-ukraińskich;
  • integracja i adaptacja uchodźczyń i uchodźców wojennych z Ukrainy w Polsce;
  • wsparcie funkcjonowania dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz ich edukacji w czasie pobytu Polsce;
  • przeciwdziałanie dyskryminacji i aktom nienawiści, na które mogą być narażeni w czasie wojny uchodźczynie i uchodźcy z Ukrainy w Polsce;
  • przeciwdziałanie dezinformacji i fałszywym narracjom oraz zapewnienie rzetelnej informacji o sytuacji społeczności uchodźczyń i uchodźców z Ukrainy w Polsce oraz sytuacji w Ukrainie.

Pełna informacja o w/w obszarach tematycznych, formularz wniosku, formularz budżetu oraz Regulamin konkursu dostępny jest na stronie programu Wspieramy Ukrainę

Bieżące informacje o działaniach w programie oraz o planowanych konkursach można uzyskać na stronie programu. 

 e-mail: ukraina@fed.org.pl

Źródło: Fundacja Edukacja dla Demokracji
Reklama