Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak przygotować, podpisać i złożyć sprawozdanie finansowe NGO za 2021 r.? Kup poradnik PDF

Program grantowy „Dzieci Ukrainy – organizacja opieki dziennej dla dzieci uchodźców”

Reklama
Nabór od 22.03.2022 do 31.07.2022 23:59
Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej
Łączny budżet nieznany
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 40 tys. PLN
Dzieci, Kobiety, Cudzoziemcy, migranci
W celu wsparcia ukraińskich uchodźców i umożliwienia kobietom podjęcia pracy zarobkowej lub przygotowania się do niej Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej postanawia wspomóc organizację zajęć dziennych dla dzieci i młodzieży z Ukrainy.

Zgłaszać się do programu mogą podmioty publiczne lub niepubliczne prowadzące żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły (podstawowe, ponadpodstawowe) na podstawie stosownych przepisów prawa, które zostały wpisane na co najmniej 8 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych bądź do ewidencji prowadzonej dla przedszkoli, szkół.

Uczestnicy projektów grantowych: dzieci uciekinierów z Ukrainy, w wieku do 18 lat, których opiekunowie uczęszczają na kursy zawodowe lub językowe, szukają lub już podjęli legalne zatrudnienie na terenie Polski.

Rodzaj zajęć jakie mogą być organizowane:

 • Opiekuńcze
 • Edukacyjne
 • Sportowe ( w tym wyjścia na basen, parki rozrywki itp.)
 • Kulturalne w tym plastyczne, muzyczne, teatralne a także wyjścia do kina, teatru itp.)
 • Spotkania z psychologiem, pedagogiem
 • Turystyczne – wycieczki

Czas trwania zajęć – 4 godziny i więcej wraz z minimum 1 posiłkiem
Częstotliwość zajęć – zajęcia codzienne przez 5 – 7 dni w tygodniu
Stawka dofinansowania określana w przeliczeniu na 1 uczestnika 40 zł/dzień
Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego podmiotu 40.000 zł

Kategorie kosztów bezpośrednich/programowych, które mogą być pokryte z darowizny:

 • Koszty związane z dostosowaniem i wyposażeniem pomieszczeń przeinaczonych na zajęcia np. malowanie, zakup stolików i krzeseł,
 • Koszty związane z zapewnieniem materiałów i sprzętu na zajęcia np. materiały plastyczne i piśmiennicze, książki, podręczniki, drobny sprzęt sportowy itd.
 • Wynagrodzenie osób prowadzących zadanie np. wychowawca, trener sportowy, nauczyciel, psycholog itd.
 • Wyżywienie beneficjentów
 • Transport i nocleg w przypadku wycieczek
 • Bilety wstępu np. do parku rozrywki czy muzeum
 • Wynajęcie obiektów sportowych
 • Ubezpieczenie

Koszty pośrednie, które mogą by ć pokryte z darowizny:

 • Czynsz za wynajęcie lokalu,
 • Opłaty eksploatacyjne takie jak prąd, woda, ogrzewanie, wywóz śmieci

Na pokrycie kosztów pośrednich może być przeznaczone maksymalnie do 10% darowizny.
Wkład własny organizatora min. 10% kosztów projektu.

Terminy:

Dofinansowanie dotyczy tylko zajęć prowadzonych do 31.12.2022 r. i nie wcześniej niż od dnia złożenia wniosku, przy czym przed przyznaniem dofinansowania wnioskodawca realizuje projekt na własne ryzyko.

W ciągu 20 dni od złożenia wniosku drogą elektroniczną dostaną Państwo informacje o decyzji Zarządu Fundacji.
Decyzja Zarządu Fundacji jest ostateczna i nie podlega reklamacji. Fundacja nie jest zobowiązana do udzielania wyjaśnień dotyczących powodów przyznania lub nieprzyznania grantu.

Warunkiem uczestnictwa w Programie jest złożenie przez Podmiot ubiegający się o Dofinansowanie wniosku poprzez system informatyczny, do którego odnośnik znajduje się na stronie internetowej: https://www.fundacjalotto.pl/dzieciukrainy/.

Reklama