Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Regrantingowe Centrum Inicjatyw Lokalnych 2022-2024

Reklama

Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych „Działamy Razem” wspólnie z Fundacją Inicjatyw Społecznych It's Up To You realizują na terenie Miasta Poznania projekt „Regrantingowe Centrum Inicjatyw Lokalnych 2022 - 2024” finansowany z budżetu Miasta Poznania.

W ramach realizowanego zadania ogłaszamy w 2022 r. konkurs na projekty w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, których celem jest aktywizowanie lokalnych społeczności. Dofinansowanie mogą uzyskać projekty, które zakładają wspólne działania wzmacniające i pobudzające aktywność społeczną w tym działania na rzecz wspólnej przestrzeni mieszkańców (ulicy, osiedla, dzielnicy). Dzięki czemu możliwe będzie osiągnięcie celów o charakterze dobra wspólnego.

Wspierane będą działania wynikające z potrzeby danej społeczności i realizowana z nią, a nie tylko dla niej, mieszczące się w sferze pożytku publicznego.

W Konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe lub inne podmiot w rozumieniu art. 3 ust. 3 UoDPPiW oraz grupy nieformalne tj. grupy co najmniej trzech pełnoletnich osób fizycznych realizujący inicjatywy oddolne w obszarze sfery pożytku publicznego na rzecz lokalnej społeczności, posiadające obligatoryjnie Patronat organizacji pozarządowej.

Informacje na temat konkursu można uzyskać:

  • pod nr infolinii 666 739 981. Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 15.00.
  • w trakcie konsultacji projektów oraz doradztwa dla oferentów –  telefonicznie pod nr tel. 696-565-116 w środy w godzinach 16.00-20.00.
  • w trakcie konsultacji i doradztwa drogą e-mailową pod adresem ngo@dzialamyrazem.pl
  • w biurze projektu ul. Jackowskiego 5/7, 60-508 Poznań we wtorki i czwartki w godz. 12.00 -15.00.


Potrzeby odbycia konsultacji lub doradztwa w określonym zakresie (merytorycznym, prawnym, finansowym) należy uprzednio zgłosić drogą e-mail na ngo@dzialamyrazem.pl w celu uzgodnienia terminu spotkania z ekspertem. Doradztwo to będzie się odbywało w biurze projektu lub zdalnie.

Biuro projektu mieści się w  siedzibie Jeżyckiego Centrum Kultury i Inicjatyw Społecznych ul. Jackowskiego 5/7, 60-508 Poznań.

 

Treść otwartego konkursu ofert ogłoszono na stronie internetowej Operatora

https://dzialamyrazem.pl/konkurs-regrantingowe-centrum-inicjatyw-lokalnych-2022-2024

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama