Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Drawskiego w zakresie działań wspomagających rozwój...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Drawskiego w zakresie działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, upowszechnianie a także działania wspomagające rozwój demokracji i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich w roku 2022 ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Drawskiego
Nabór od 08.04.2022 do 04.05.2022 00:00
NGO - Główny specjalista ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i z przedsiębiorstwami
Łączny budżet 10 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim, NGO - Główny specjalista ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i z przedsiębiorstwami ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Drawskiego w zakresie działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, upowszechnianie a także działania wspomagające rozwój demokracji i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich w roku 2022 ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Drawskiego. .

Zarząd Powiatu Drawskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, upowszechnianie a także działania wspomagające rozwój demokracji i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich . Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Powiatu Drawskiego, wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.

Zadanie należy zorganizować zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi przeciwdziałania szerzeniu się koronawirusa na terenie kraju w trakcie epidemii COVID – 19.

Uwaga! Informacja o sposobie  zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z art 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami należy umieścić w dziale VI. Inne informacje. 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama