Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Program dla podmiotów ekonomii społecznej pn. „wESpół wspieramy ekonomię społeczną” - edycja 2022

Reklama
Nabór od 04.04.2022 do 22.04.2022 23:59
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
Łączny budżet 50 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Rusza Program dla podmiotów ekonomii społecznej pn. „wESpół wspieramy ekonomię społeczną” - edycja 2022 Firma UBS po raz kolejny przekazała środki na realizację przedsięwzięć w trzech województwach! 50 tysięcy złotych zostanie przeznaczonych na przedsięwzięcia realizowane przez podmioty ekonomii społecznej w Małopolsce.

Firma UBS po raz kolejny przekazała środki na realizację przedsięwzięć w trzech województwach!!!

50 tysięcy złotych zostanie przeznaczonych na przedsięwzięcia realizowane przez podmioty ekonomii społecznej w Małopolsce.

W roku 2022 ponownie wspólnie z UBS i partnerami z Dolnego Śląska i Mazowsza przygotowaliśmy kolejną edycję programu  „wESpół wspieramy ekonomię społeczną”.

Ma on trzy cele:

  • zwiększą wpływ na społeczności lokalne,
  • udział w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (Dobra jakość edukacji, Wzrost gospodarczy i godna praca, Mniej nierówności),
  • zwiększą dostępność oferty (usług/produktów) wśród osób / grup o szczególnych potrzebach (zagrożonych wykluczeniem społecznym).

O wsparcie w ramach programu mogą się ubiegać zarejestrowane i działające na terenie Małopolski podmioty ekonomii społecznej (PES) spełniające łącznie dwa warunki:

  • Posiadające zarejestrowaną działalność gospodarczą i/lub prowadzące odpłatną działalność statutową.
  • Zatrudniające na dzień składania wniosku min. 1 pracownika na umowę o pracę lub spółdzielczą umowę o pracę.

UWAGA: O wsparcie finansowe nie mogą ubiegać się podmioty, które otrzymały granty na realizację projektu w ramach programu „wESpół wspieramy ekonomię społeczną” w 2020 r. i 2021 r.

Kwota 50 tys. zł zostanie rozdysponowana, jako wsparcie dla 5 podmiotów w maksymalnej wysokości do 10 tys. zł każdy.

W ramach wsparcia podmiot ekonomii społecznej powinien zrealizować przedsięwzięcie, które będzie inicjatywą przyczyniającą się do wsparcia  społeczności lokalnej.  

Przedsięwzięcie powinno być zrealizowane do 31 sierpnia b.r.

Nabór wniosków trwa do 22 kwietnia br.

Podmioty, które chcą przystąpić do programu powinny zapoznać się z dokumentacją
(do pobrania poniżej), a następnie wysłać wypełniony wniosek na adres e-mail: wESpol@mfes.pl

W razie pytań, prosimy o kontakt: des@rops.krakow.pl lub 12 422 06 36 w. 35

UWAGA: W ramach naboru nie przewidziano procedury odwoławczej.

Reklama