Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz dostawać artykuły wybrane przez redakcję ngo.pl specjalnie dla Ciebie? Przeczytaj najciekawsze teksty publicystyczne. Zamów bezpłatny newsletter Magazyn NGO.PL na weekend!

Reklama
Nabór od 31.03.2022 do 30.11.2022 23:59
Fundacja im. Stefana Batorego
Organizacje zainteresowane otrzymaniem wsparcia prosimy o kontakt mailowy: uchodzcy@batory.org.pl
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 50 tys. PLN
Organizacje pozarządowe, Cudzoziemcy, migranci
Fundusz utworzony został w październiku 2021 roku w odpowiedzi na dramatyczną sytuację uchodźców i uchodźczyń sprowadzonych przez reżim Aleksandra Łukaszenki na polsko-białoruską granicę i wypychanych z Polski przez straż graniczną z pogwałceniem praw i godności i narażeniem na utratę zdrowia i życia.

Fundusz oferuje pomoc organizacjom społecznym i grupom nieformalnym prowadzącym działania pomocowe, ratownicze i interwencyjne na granicy polsko-białoruskiej, a także organizacjom udzielającym wsparcia osobom przebywającym w ośrodkach dla cudzoziemców na terenie Polski.

Dotacje otrzymać mogą organizacje i grupy nieformalne, które:

  • świadczą bezpośrednią pomoc humanitarną, medyczną, prawną uciekinierom/kom na polsko-białoruskiej granicy, a także osobom przebywającym w ośrodkach dla cudzoziemców
  • organizują akcje informacyjne i uświadamiające na temat praw osób ubiegających się o ochronę i azyl w społecznościach lokalnych i prawa do niesienia im pomocy,
  • monitorują sytuację a granicy oraz warunki w ośrodkach dla cudzoziemców, dokumentują i nagłaśniają przypadki naruszania prawa polskiego, międzynarodowego i ochrony praw człowieka, prowadzą działania rzecznicze na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

Wysokość, przeznaczenie i okres wykorzystania dotacji

Oferujemy dotacje w wysokości do 50 000 zł, a w przypadku grup nieformalnych do 4000 zł, które przeznaczyć można na:

  • Pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem działań pomocowych, w tym zakup koniecznego sprzętu i środków dla personelu, aprowizacja, koszty transportu, zakwaterowania, łączności, wynagrodzenia,
  • Pokrycie kosztów administracyjnych, w tym czynsz, media, księgowość, etc.
  • Wsparcie psychologiczne i psychoterapeutyczne dla osób zaangażowanych w niesienie pomocy (stres pourazowy, wypalenie, grupy wsparcia),
  • Wszystkie inne koszty uzasadnione prowadzonymi działaniami.

Środki z dotacji wydatkować można od podpisania umowy do 31 grudnia 2022 roku. W uzasadnionych wypadkach możliwa będzie refundacja kosztów poniesionych przed przyznaniem dotacji.

Procedura oceny wniosków

Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym i oceniane przez komisję Funduszu złożoną z pracowników i pracowniczek Fundacji Batorego.

Organizacje zainteresowane otrzymaniem wsparcia prosimy o kontakt mailowy: uchodzcy@batory.org.pl

Zapraszamy darczyńców: osoby prywatne, instytucje i firmy do dołączenia do naszego Funduszu.

Darowizny wpłacić można:

  • przelewem na konto 74 1030 1016 0000 0000 6145 0029 z dopiskiem „Fundusz Pomocy Pomagającym”
  • online na naszej stronie.

W sprawie podpisania umów o darowiznę prosimy o kontakt z Sekretariatem Fundacji: sekretariat@batory.org.pl, tel. +48 22 526 02 00.

Reklama