Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Korzystaj z nowego źródła pieniędzy dla Twojej NGO. Buduj dobre relacje z darczyńcami Zbieraj darowizny przez internet z Wpłacam 2.0. Sprawdź

Małe dotacje w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy - zadania publiczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i...

Reklama
Małe dotacje w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy - zadania publiczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Nabór od 28.03.2022 do 02.11.2022 12:54
Dzielnica Praga-Północ
Łączny budżet 70 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN

Dzielnica Praga-Północ m.st. Warszawy - Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia.

Małe dotacje - realizacja zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym określonych w Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii m.st. Warszawy na lata 2022-2025, uchwała nr LXII/2012/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 marca 2022 r.

Nie przewiduje się możliwości pobierania opłat od uczestników zadania.

  • termin realizacji zadania nie dłuższy niż 90 dni (proszę zwrócić uwagę, że trzy miesiące nie są równoważne z 90 dniami),
  • termin rozpoczęcia realizacji zadania publicznego to minmum 40 dni kalendarzowych od dnia złożenia oferty,
  • o tym, czy jest to zadanie o powierzenie (czyli finansowanie projektu), czy też wsparcie (dofinansowanie), decyduje organizacja,
  • termin realizacji zadania musi zawierać się w danym roku kalendarzowym (tj. nie może przekraczać roku budżetowego),
  • kwota dofinansowania/finansowania  zadania nie może przekroczyć 10 000 złotych,
  • na dane zadanie organizacja może otrzymać dotację tylko z jednego biura albo dzielnicy,
  • w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa forma prowadzenia zajęć musi być bezpieczna dla odbiorców i powinna spełniać aktualne wymogi sanitarne. 

Miejsce realizacji: Dzielnica Praga-Północ m.st. Warszawy.

Zadanie publiczne powinno być zaprojektowanie i realizowane przez oferentów w taki sposób, aby nie wykluczały z uczestnictwa w nich osób ze specjalnymi potrzebami. Zapewnianie dostępności przez Zleceniobiorcę oznacza obowiązek osiągnięcia stanu faktycznego, w którym osoba ze szczególnymi potrzebami jako odbiorca zadania publicznego, może w nim uczestniczyć na zasadzie równości z innymi osobami.

W ofercie o wsparcie/powierzenie realizacji zadania publicznego Zleceniobiorca musi określić w jaki sposób zapewni dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie realizacji zadań publicznych, z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o ile jest to możliwe, z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania. Dostępność definiowana jest jako dostępność architektoniczna, cyfrowa, informacyjno-komunikacyjna.

Oferty należy składać za pośrednictwem Generatora Wniosków.

Źródło: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama