Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak przygotować, podpisać i złożyć sprawozdanie finansowe NGO za 2021 r.? Kup poradnik PDF

Małe dotacje w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy: Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i...

Reklama
Małe dotacje w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy: Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w 2022 roku
Nabór od 24.03.2022 do 11.04.2022 15:25
Dzielnica Białołęka
Łączny budżet 9 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
Młodzież, Dzieci

Małe dotacje w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy w 2022 roku.

Rodzaj zadania: Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w 2022 roku

Środki z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2022 roku.

Miejsce realizacji: teren Rzeczypospolitej Polskiej.

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie/finansowanie realizacji zadania publicznego przez oferenta jest złożenie oferty za pośrednictwem Generatora.

Ofertę należy złożyć w Generatorze minimum 40 dni kalendarzowych przed terminem rozpoczęcia realizacji zadania.

Dofinansowane/finansowane mogą być jedynie zadania publiczne, które mieszczą się w zadaniach publicznych, określonych w ustawie. Na dane zadanie organizacja może otrzymać dotację tylko z jednego biura albo dzielnicy. W przypadku stwierdzenia otrzymania wcześniej dotacji z budżetu m.st. Warszawy na to samo zadanie lub jego część – oferta nie będzie rozpatrywana.

 

Zakres i warunki realizacji zadania:

  • w  formularzu ofertowym w pkt. III. Zakres rzeczowy zadania – „1. Tytuł zadania publicznego” należy wpisać nazwę własną projektu;
  • przy wypełnianiu ofert należy pamiętać, iż termin wyjazdu wypoczynkowego nie jest terminem realizacji całego zadania publicznego. W okresie realizacji zadania publicznego należy uwzględnić również działania przygotowawcze oraz podsumowujące;
  • oferent musi spełnić obowiązek ubezpieczenia OC organizatora w związku z prowadzoną działalnością statutową oraz posiadanym mieniem. Informacje na ten temat należy wpisać w pkt. III. Zakres rzeczowy zadania – „3. Syntetyczny opis zadania” ;
  • dofinansowanie można wykorzystać tylko, gdy organizator wypoczynku otrzyma zaświadczenie o zgłoszeniu placówki wypoczynku właściwemu, dla miejsca siedziby lub zamieszkania organizatora, Kuratorowi Oświaty (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży);
  • dotację może uzyskać tylko bezpośredni organizator wypoczynku dzieci i młodzieży;
  • oferent powinien posiadać niezbędne warunki i doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze, w tym: kadrę o potwierdzonych dokumentami kwalifikacjach do prowadzenia wypoczynku, do sprawowania opieki nad dziećmi i młodzieżą, do sprawowania opieki specjalistycznej/przeszkolonych wolontariuszy;
  • przy planowaniu zadania należy uwzględnić opracowanie programu wychowawczo – edukacyjnego wypoczynku, rejestrację wypoczynku w Kuratorium Oświaty, prowadzenie różnych form wypoczynku zgodnie z zasadami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży, prowadzenie dokumentacji z realizacji zadania, ubezpieczenia OC i NNW uczestników w związku z prowadzoną działalnością statutową oraz posiadanym mieniem;
  • przy ocenie ofert będzie brana pod uwagę m.in. liczba dni wypoczynku, liczba adresatów zadania (należy wykazać liczbę uczestników zamieszkałych/ uczących się na terenie Dzielnicy Białołęka); opis zadania; zapisy o dostępności;

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama