Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Poradnik PDF o sprawozdaniu finansowym za rok 2023 Wiarygodne i aktualne źródło informacji. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Program dla podmiotów ekonomii społecznej pn. „wESpół – wspieramy ekonomię społeczną” – edycja 2022

Reklama
Nabór od 23.03.2022 do 11.04.2022 23:59
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
Masz pytanie zadzwoń: RCWIP – operator programu: 71 796 3000 lub napisz na wESpol@rcwip.pl
Łączny budżet 50 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
Cudzoziemcy, migranci
W programie „wESpół – wspieramy ekonomię społeczną” finansowanym przez firmę UBS, do przekazania jest 150 tysięcy złotych na wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej, po 50 tysięcy złotych dla województwa małopolskiego, dolnośląskiego i mazowieckiego.

Podmioty ekonomii społecznej codziennie rozwiązują zróżnicowane problemy społeczne, wspierając i aktywizując społeczności lokalne i osoby potrzebujące. W tym roku po raz kolejny stanęły przed wyzwaniami, wśród których szczególnie zaznacza się to dotyczące wsparcia obywatelek i obywateli Ukrainy, którzy schronili się w Polsce przed wojną.

Aby sprostać wyzwaniom stojącym przed organizacjami potrzebne jest wsparcie. Dlatego też firma UBS wspólnie z Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej i Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych przygotowała trzecią edycję programu pn. „wESpół – wspieramy ekonomię społeczną”.

W tym roku program ma realizować jednocześnie trzy cele:

1. dobra jakość edukacji
2. wzrost gospodarczy i godna praca
3. mniej nierówności

  • zwiększenie dostępności oferty (usług/produktów) wśród osób / grup o szczególnych potrzebach (zagrożonych wykluczeniem społecznym)

O wsparcie w ramach programu mogą się ubiegać zarejestrowane i działające na terenie Dolnego Śląska podmioty ekonomii społecznej (PES) spełniające łącznie dwa warunki:

Posiadające zarejestrowaną działalność gospodarczą i/lub prowadzące odpłatną działalność statutową.

Zatrudniające na dzień składania wniosku min. 1 pracownika na umowę o pracę.

UWAGA: O wsparcie finansowe nie mogą ubiegać się podmioty, które otrzymały już granty na realizację projektu w ramach programu „wESpół – wspieramy ekonomię społeczną” .

Kwota 50 tys. zł zostanie rozdysponowana, jako wsparcie dla 5 podmiotów w maksymalnej wysokości do 10 tys. zł każdy.

W ramach wsparcia podmiot ekonomii społecznej powinien zrealizować przedsięwzięcie, które będzie inicjatywą przyczyniającą się do wsparcia  społeczności lokalnej.

Przedsięwzięcie powinno być zrealizowane do 31 sierpnia br.

Nabór wniosków trwa do 11 kwietnia br.

Podmioty, które chcą przystąpić do programu powinny zapoznać się z poniższą dokumentacją :

REGULAMINEM PROGRAMU

WNIOSKIEM

SPRAWOZDANIEM Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

a następnie wysłać wypełniony wniosek na adres e-mail: wESpol@rcwip.pl

UWAGA: Ze względu na krótki czas oceny i realizacji przedsięwzięć nie przewidziano procedury odwoławczej.

Reklama