Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Nabór ofert w trybie art. 19a - pomoc społeczna 2022

Reklama
Nabór od 14.03.2022 do 23.12.2022 15:30
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Łączny budżet 10 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
Rodziny

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu prowadzi nabór na realizację zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert w obszarze:

 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
 • wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej
   

Oferent musi spełnić następujące warunki:

 1. Zadanie musi być realizowane z zakresu pomocy społecznej, z uwzględnieniem profilaktyki uzależnień.
 2. Zadanie musi być skierowane do mieszkańców Miasta Radomia, w tym do osób w wieku 60+.
 3. Wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10 000,00 zł.
 4. Zadanie publiczne musi być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
 5. Każda oferta powinna zawierać opis działania „promocja realizowanego zadania”, nawet jeśli nie będzie generowała żadnych kosztów.
 6. Wnioskodawca zobowiązany jest do podpisania umowy w ciągu 14 dni od dnia otrzymania informacji od pracownika Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu.
 7. Wymaga się, by oferent wszechstronnie informował opinię publiczną o otrzymanej dotacji ze środków budżetu Miasta Radomia.
 8. W przypadku wsparcia realizacji zadania wymagany jest wkład finansowy.
Źródło: Urząd Miejski w Radomiu

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama