Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Czy wiesz, że ngo.pl ma swój sklep? Praktyczne poradniki, kursy online Odwiedź sklep.ngo.pl

Nowa ścieżka grantowa „Działaj lokalnie i solidarnie z Ukrainą”

Reklama
Nabór od 08.03.2022 do 31.07.2022 23:59
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Ośrodki Działaj Lokalnie
Łączny budżet 3,5 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Mniejszości narodowe
W związku z wojną na Ukrainie w programie „Działaj Lokalnie” uruchomiono specjalną ścieżkę grantową „Działaj lokalnie i solidarnie z Ukrainą”. Oznacza to, że w lokalnych konkursach grantowych w 2022 roku będą również przyznawane dotacje na wsparcie inicjatyw lokalnych na rzecz pomocy uchodźcom zza wschodniej granicy.

Pula na granty w 2022 roku wynosi 3,5 miliona złotych. Są to środki pochodzące od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz wkłady własne Ośrodków Działaj Lokalnie, które co roku organizują lokalne konkursy grantowe. Minimum milion złotych z tych środków przeznaczone zostanie na specjalną ścieżkę grantową – „Działaj lokalnie i solidarnie z Ukrainą”, w ramach której wsparcie otrzyma co najmniej 200 projektów.

O grant na lokalne działania dla Ukrainy mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i grupy nieformalne działające w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców.

Wsparcie będzie mogło być przeznaczone na takie działania jak:

  • wspieranie lokalnych społeczności przyjmujących uchodźców;
  • działania integrujące i adaptacyjne dla osób przybywających z Ukrainy takie jak: pomoc prawna, edukacyjna, psychologiczna;
  • pomoc uchodźcom z Ukrainy oraz pomoc w organizacji ich pobytu w Polsce, np. koordynacja pomocy humanitarnej;
  • punkty kontaktowe, koordynacyjne, informacyjne;
  • zakup wyposażenia na czas pobytu w Polsce typu: odzież, środki czystości, wyposażenie mieszkania;
  • organizacja zbiórek (finansowych i rzeczowych).

Działania w ramach ścieżki „Działaj lokalnie i solidarnie z Ukrainą” muszą być realizowane w gminie będącej w zasięgu Ośrodka Działaj Lokalnie. Można to sprawdzić na stronie www.dzialajlokalnie.pl w zakładce „Zasięg programu.

Więcej informacji w regulaminach naborów poszczególnych Ośrodków Działaj Lokalnie.

Terminy naboru są orientacyjne. O dokładny termin, regulamin naboru prosimy pytać w konkretnym Ośrodku Działaj Lokalnie. 

Wnioski można składać wyłącznie on-line pod adresem www.system.dzialajlokalnie.pl.

Program „Działaj Lokalnie” jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z siecią 78 Ośrodków Działaj Lokalnie. Wspiera i aktywizuje lokalne społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez projekty obywatelskie, ważne dla mieszkańców, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego. Od 2000 roku wsparcie otrzymało ponad 13 tysięcy lokalnych projektów, w ich realizację zaangażowało się ponad 4 miliony uczestników, w tym około 230 tysięcy wolontariuszy.

Ośrodki Działaj Lokalnie to organizacje, które prowadzą lokalne konkursy grantowe. Za ich pośrednictwem rozdzielają środki przekazane przez PAFW oraz pozyskane od samorządów, przedsiębiorców i osób prywatnych. Zajmują się także działalnością szkoleniową, doradztwem i wspierają wolontariat.

Więcej na http://dzialajlokalnie.pl/zasady-programu/.

Źródło: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
Reklama