Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Małe dotacje - Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Dzielnicy Wilanów

Reklama
Nabór od 04.03.2022 do 30.11.2022 15:59
Dzielnica Wilanów
Łączny budżet 30 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN

Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Dzielnicy Wilanów.

Warunki:

  • termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni,
  • o tym, czy jest to zadanie o powierzenie (czyli finansowanie projektu), czy też wsparcie (dofinansowanie), decyduje organizacja,
  • na dane zadanie organizacja może otrzymać dotację tylko z jednego biura albo dzielnicy,
  • wysokość dofinansowania lub finansowania jednego zadania publicznego nie przekroczy kwoty 10 000 zł,
  • łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w trybie określonym w art. 19a ust. 1 tej ustawy, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł.

 

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie/finansowanie realizacji zadania publicznego przez oferenta jest złożenie oferty za pośrednictwem Generatora.

Zgodnie z zarządzeniem nr 1097/2021 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2021 r., nie ma obowiązku składania wersji papierowej oferty oraz potwierdzenia.

Źródło: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama