Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak przygotować, podpisać i złożyć sprawozdanie finansowe NGO za 2021 r.? Kup poradnik PDF

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kępińskiego w 2022 roku przez organizacje...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kępińskiego w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Nabór od 02.03.2022 do 23.03.2022 15:30
Wydział ZPPP
Łączny budżet 80 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 80 tys. PLN
Powiat Kępiński, Wydział ZPPP ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kępińskiego w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarząd Powiatu Kępińskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kępińskiego w roku 2022 w zakresie:

  1. pomocy społecznej;
  2. ochrony i promocji zdrowia;
  3. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
  4. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
  5. porządku i bezpieczeństwa publicznego;
  6. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama