Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Pajacyk Pomoc Psychospołeczna 2022

Reklama
Nabór od 22.02.2022 do 20.03.2022 23:59
Program Pajacyk
Łączny budżet 999,131 tys. PLN
Do 15% dofinansowania
Dotacje do 50 tys. PLN
Młodzież, Dzieci

Polska Akcja Humanitarna zaprasza do składania wniosków do programu Pajacyk – Pomoc Psychospołeczna na rok 2022.

Wnioski konkursowe można składać od 22 lutego do 20 marca tylko za pośrednictwem platformy Witkac.pl.

Okres realizacji projektów: od 1 maja do 30 listopada 2022

Podmiotami uprawnionymi do udziału w Konkursie są organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz kościelne osoby prawne, kościelne jednostki organizacyjne i spółdzielnie socjalne, które posiadają doświadczenie w realizacji działań na rzecz dzieci i młodzieży, a realizowane przez nie cele statutowe pokrywają się z celami Programu Pajacyk Pomoc Psychospołeczna. Do udziału w Konkursie są zaproszone przede wszystkim Organizacje, które są organami prowadzącymi świetlice i kluby dla dzieci, lub inne formy wsparcia dla dzieci i młodzieży, w których bezpośrednio kierują działaniami i zapewniają kompleksowe i długoterminowe wsparcie dla stałych grup dzieci lub mogą zapewnić stałą grupę bez konieczności zewnętrznej rekrutacji.

Podstawą uzyskania przez Organizację dofinansowania z programu Pajacyk jest właściwie wypełniony formularz wniosku.

Maksymalna kwota dotacji: 50 000,00 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawiera Regulamin Programu, można go znaleźć tu: https://www.pajacyk.pl/nabor/.

W sprawach związanych z prawidłowym wypełnianiem wniosków można kontaktować się telefonicznie z Magdaleną Jaranowską, Koordynatorką Programu Pajacyk pod nr telefonu 501 752 160 lub droga mailową pajacyk@pah.org.pl.

Wypełnienie wniosku i przesłanie go do Fundacji nie gwarantuje otrzymania dofinansowania.

Fundacja kontaktuje się z organizacjami, które spełniły kryteria wymagane do zakwalifikowania się do programu drogą telefoniczną lub mailową.

Pełna lista organizacji zakwalifikowanych do programu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.pajacyk.pl 11 kwietnia 2022 roku.

Program Pajacyk - pomoc psychospołeczna jest odrębnym działaniem w stosunku do programu Pajacyk - pomoc żywnościowa.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama