Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Poradnik PDF o sprawozdaniu finansowym za rok 2023 Wiarygodne i aktualne źródło informacji. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Nowy konkurs programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy

Reklama
Nabór od 01.03.2022 do 21.04.2022 12:00
Konsorcjum prowadzące Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy
Łączny budżet 2,226 mln EUR
Do 100% dofinansowania
Dotacje od 50 tys. do 100 tys. EUR
Organizacje pozarządowe
Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy uruchamia nowy konkurs na dotacje instytucjonalne. Wnioski mogą składać organizacje infrastrukturalne o ogólnopolskim zasięgu, ogólnopolskie branżowe lub ponadbranżowe związki stowarzyszeń (np. federacje) działające w jednym z czterech obszarów Programu, ogólnopolskie organizacje działające w obszarze ochrony praw człowieka i obywatela oraz praworządności.

Dotacje w wysokości od 50 do 100 tys. EUR można przeznaczyć na działania wzmacniające rozwój organizacji lub prowadzenie bieżącej działalności. Budżet konkursu to ponad 2,2 mln EUR.

Konkurs jest finansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Wnioski można składać od 1 marca (od godz. 12.00 w południe) do 21 kwietnia (do godz. 12.00 w południe).

Prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami konkursu. Pełna treść „Zaproszenia do składania wniosków” oraz „Podręcznik dla Wnioskodawców i Grantobiorców” wraz z załącznikami znajdują się na stronie https://aktywniobywatele.org.pl/dla-wnioskodawcow/konkurs-na-dotacje-instytucjonalne/

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy prowadzony jest przez konsorcjum trzech organizacji – Fundacji Batorego (lider), Fundacji Stocznia i Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich. Celem Programu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem. W swoim działaniu Program kieruje się uniwersalnymi wartościami zapisanymi w Traktacie Europejskim: poszanowaniem godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, rządów prawa, a także poszanowaniem praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Podobne programy prowadzone są z Funduszy EOG w 15 krajach unijnych.

Reklama