Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak przygotować, podpisać i złożyć sprawozdanie finansowe NGO za 2021 r.? Kup poradnik PDF

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2022 w zakresie ochrony...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2022 w zakresie ochrony i promocji zdrowia
Nabór od 16.02.2022 do 14.03.2022 15:00
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Łączny budżet 140 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Starostwo Powiatowe w Krakowie, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2022 w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Zarząd Powiatu w Krakowie

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2022 w zakresie ochrony i promocji zdrowia. 

Konkurs ofert ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych Powiatu Krakowskieg w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

 W ramach otwartego konkursu ofert ochrony i promocji zdrowia zlecane będą następujące zadania:

  1. podejmowanie działań promujących zdrowy styl życia,
  2. upowszechnianie wiedzy na temat ratownictwa medycznego, honorowego krwiodawstwa, właściwych postaw i zachowań prozdrowotnych,
  3. realizacja programów prozdrowotnych,
  4. wspieranie działań integrujących osoby niepełnosprawne ze społeczeństwem,
  5. wspieranie aktywnosci oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób starszych
  6. upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowania zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu.

W związku z sytuacja epidemii koronawirusa, wszystkie planowane działania musza być zgodne z aktualnymi obostrzeniami, ograniczeniami, zasadami i wytycznymi Rady Ministrów RP.

Oferent zobowiązany jest zaproponować w planie działania alternatywny sposób realizacji zadania na wypadek zaostrzenia sytuacji epidemicznej (np. wykonanie części działań w formie on-line).

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama