Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Nabór ofert w trybie art. 19a - 2022

Reklama
Nabór od 03.02.2022 do 30.11.2022 23:59
Wydział Promocji, Sportu i Współpracy
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza nabór ofert w trybie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2020 poz. 1057) zgodnie z "Rocznym Programem Współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.".

Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama