Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz dostawać artykuły wybrane przez redakcję ngo.pl specjalnie dla Ciebie? Przeczytaj najciekawsze teksty publicystyczne. Zamów bezpłatny newsletter Magazyn NGO.PL na weekend!

Erasmus+ Młodzież, Akcja 1 – Działania wspierające uczestnictwo młodzieży

Reklama
Nabór od 14.01.2022 do 23.02.2022 12:00
Narodowa Agencja Programu Erasmus+
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież
Fundusze na międzynarodowe i krajowe debaty, spotkania, seminaria lub kampanie umożliwiające dialog z osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunku polityki w dziedzinach związanych z młodzieżą.

Erasmus+ wspiera edukację, szkolenia zawodowe, działania młodzieżowe oraz sport. Celem projektów są działania zachęcające, wspierające i ułatwiające młodym ludziom uczestnictwo w życiu demokratycznym na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim w formie online lub offline między młodymi ludźmi a decydentami.

Cel:

wspieranie projektów realizowanych przez nieformalne grupy młodzieży lub organizacje młodzieżowe zachęcające młodzież do uczestnictwa w życiu demokratycznym Europy i dążące do osiągnięcia co najmniej jednego z poniższych celów:

 • zapewnienie młodzieży możliwości zaangażowania i uczenia się uczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim,
 • zwiększanie świadomości młodzieży w zakresie wspólnych wartości i praw europejskich,
 • rozwijanie kompetencji cyfrowych młodzieży,
 • zwiększenie odporności młodzieży na dezinformację, fałszywe informacje i propagandę,
 • zrzeszanie młodzieży i decydentów na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i ponadnarodowym lub wspieranie dialogu UE z młodzieżą.

Projekty mogą być realizowane na dwóch poziomach: krajowym i międzynarodowym.

Działania:

Niektóre z działań, które mogą być realizowane w ramach projektu, to np.:

 • warsztaty, debaty, spotkania, seminaria prowadzone w formie kontaktu bezpośredniego lub online na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym lub ponadnarodowym w odniesieniu do kwestii istotnych dla ich codziennego życia jako aktywnych obywateli Unii,
 • konsultacje młodzieżowe określające tematy/problemy mające dla niej szczególne znaczenie,
 • kampanie uświadamiające dotyczące uczestnictwa młodzieży w życiu demokratycznym,
 • symulacje funkcjonowania instytucji demokratycznych i ról decydentów w ramach tych instytucji.

W ramach tej akcji nie można uzyskać dofinansowania następujących rodzajów działań: posiedzenia statutowe organizacji lub sieci organizacji, organizowanie wydarzeń o charakterze politycznym, fizycznej infrastruktury (np. koszt budowy/nabycia budynków oraz ich stałego wyposażenia).

Kto może złożyć wniosek:

O granty  mogą się  ubiegać: organizacje młodzieżowe, stowarzyszenia i fundacje,  instytucje działające na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, stowarzyszenia regionów, europejskie grupy współpracy terytorialnej, podmioty gospodarcze działające w sektorze odpowiedzialnego społecznie biznesu.

Osoby indywidualne nie mogą się ubiegać o dofinansowanie z programu Erasmus+.

Czas trwania projektu

Od 3 do 24 miesięcy.

Uczestnicy

Osoby młode w wieku od 13 do 30 lat zamieszkałe w kraju organizacji uczestniczącej i decydenci właściwi dla tematów, które są przedmiotem projektu.

Dofinansowanie

Maksymalnie 60 tys. euro na projekt. Dofinansowanie obejmuje:

 • zarządzanie projektem – 500 EUR/miesiąc,
 • wsparcie coacha, max 12 dni zaangażowania- 74 EUR/dzień,
 • wsparcie działań- 34 EUR/dzień,
 • wsparcie włączenia osób o mniejszych szansach- 100% kosztów kwalifikowalnych,
 • koszty nadzwyczajne (wiza, szczepienie, badania lekarskie) – 80% kosztów kwalifikowalnych i będą rozliczne zgodnie z kosztami rzeczywistymi,
 • wsparcie wydarzeń z udziałem młodzieży- 100EUR/osobę,
 • koszty podróży (kwota dofinansowania zależy od dystansu). W przypadku wyboru opcji podróży z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu (green travel), takich jak kolej, statki, carpooling, otrzymuje się dodatkowe dofinansowanie. 

Państwa uczestniczące w programie

 • 27 krajów członkowskich UE,
 • Kraje kandydujące do UE: Turcja, Serbia, Republika Macedonii Północnej,
 • Kraje EOG: Norwegia, Lichtenstein, Islandia,
 • Kraje partnerskie.

Przed złożeniem wniosku

Pierwszym krokiem w procesie składania wniosku jest rejestracja w systemie EU_LOGIN.
Drugim krokiem jest rejestracja w systemie rejestru organizacji ORS – Organisation Registration System (następca systemu URF). Rejestr w tym systemie kończy się przyznaniem numeru ID organizacji, czyli OID – Organisation ID. Organizacje posiadające już numer PIC, czyli poprzednika numeru OID, nie muszą się ponownie rejestrować. Cały proces wyjaśniony jest tutaj.

Więcej informacji znajduje się w przewodniku po programie Erasmus+ oraz na polskiej stronie programu.

Reklama