Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Erasmus+ Młodzież, Akcja 1 – Działania wspierające uczestnictwo młodzieży

Reklama
Nabór od 14.01.2022 do 23.02.2022 12:00
Narodowa Agencja Programu Erasmus+
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież
Fundusze na międzynarodowe i krajowe debaty, spotkania, seminaria lub kampanie umożliwiające dialog z osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunku polityki w dziedzinach związanych z młodzieżą.

Erasmus+ wspiera edukację, szkolenia zawodowe, działania młodzieżowe oraz sport. Celem projektów są działania zachęcające, wspierające i ułatwiające młodym ludziom uczestnictwo w życiu demokratycznym na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim w formie online lub offline między młodymi ludźmi a decydentami.

Cel:

wspieranie projektów realizowanych przez nieformalne grupy młodzieży lub organizacje młodzieżowe zachęcające młodzież do uczestnictwa w życiu demokratycznym Europy i dążące do osiągnięcia co najmniej jednego z poniższych celów:

 • zapewnienie młodzieży możliwości zaangażowania i uczenia się uczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim,
 • zwiększanie świadomości młodzieży w zakresie wspólnych wartości i praw europejskich,
 • rozwijanie kompetencji cyfrowych młodzieży,
 • zwiększenie odporności młodzieży na dezinformację, fałszywe informacje i propagandę,
 • zrzeszanie młodzieży i decydentów na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i ponadnarodowym lub wspieranie dialogu UE z młodzieżą.

Projekty mogą być realizowane na dwóch poziomach: krajowym i międzynarodowym.

Działania:

Niektóre z działań, które mogą być realizowane w ramach projektu, to np.:

 • warsztaty, debaty, spotkania, seminaria prowadzone w formie kontaktu bezpośredniego lub online na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym lub ponadnarodowym w odniesieniu do kwestii istotnych dla ich codziennego życia jako aktywnych obywateli Unii,
 • konsultacje młodzieżowe określające tematy/problemy mające dla niej szczególne znaczenie,
 • kampanie uświadamiające dotyczące uczestnictwa młodzieży w życiu demokratycznym,
 • symulacje funkcjonowania instytucji demokratycznych i ról decydentów w ramach tych instytucji.

W ramach tej akcji nie można uzyskać dofinansowania następujących rodzajów działań: posiedzenia statutowe organizacji lub sieci organizacji, organizowanie wydarzeń o charakterze politycznym, fizycznej infrastruktury (np. koszt budowy/nabycia budynków oraz ich stałego wyposażenia).

Kto może złożyć wniosek:

O granty  mogą się  ubiegać: organizacje młodzieżowe, stowarzyszenia i fundacje,  instytucje działające na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, stowarzyszenia regionów, europejskie grupy współpracy terytorialnej, podmioty gospodarcze działające w sektorze odpowiedzialnego społecznie biznesu.

Osoby indywidualne nie mogą się ubiegać o dofinansowanie z programu Erasmus+.

Czas trwania projektu

Od 3 do 24 miesięcy.

Uczestnicy

Osoby młode w wieku od 13 do 30 lat zamieszkałe w kraju organizacji uczestniczącej i decydenci właściwi dla tematów, które są przedmiotem projektu.

Dofinansowanie

Maksymalnie 60 tys. euro na projekt. Dofinansowanie obejmuje:

 • zarządzanie projektem – 500 EUR/miesiąc,
 • wsparcie coacha, max 12 dni zaangażowania- 74 EUR/dzień,
 • wsparcie działań- 34 EUR/dzień,
 • wsparcie włączenia osób o mniejszych szansach- 100% kosztów kwalifikowalnych,
 • koszty nadzwyczajne (wiza, szczepienie, badania lekarskie) – 80% kosztów kwalifikowalnych i będą rozliczne zgodnie z kosztami rzeczywistymi,
 • wsparcie wydarzeń z udziałem młodzieży- 100EUR/osobę,
 • koszty podróży (kwota dofinansowania zależy od dystansu). W przypadku wyboru opcji podróży z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu (green travel), takich jak kolej, statki, carpooling, otrzymuje się dodatkowe dofinansowanie. 

Państwa uczestniczące w programie

 • 27 krajów członkowskich UE,
 • Kraje kandydujące do UE: Turcja, Serbia, Republika Macedonii Północnej,
 • Kraje EOG: Norwegia, Lichtenstein, Islandia,
 • Kraje partnerskie.

Przed złożeniem wniosku

Pierwszym krokiem w procesie składania wniosku jest rejestracja w systemie EU_LOGIN.
Drugim krokiem jest rejestracja w systemie rejestru organizacji ORS – Organisation Registration System (następca systemu URF). Rejestr w tym systemie kończy się przyznaniem numeru ID organizacji, czyli OID – Organisation ID. Organizacje posiadające już numer PIC, czyli poprzednika numeru OID, nie muszą się ponownie rejestrować. Cały proces wyjaśniony jest tutaj.

Więcej informacji znajduje się w przewodniku po programie Erasmus+ oraz na polskiej stronie programu.

Reklama