Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Otwarty konkurs w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych do realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł...

Reklama
Otwarty konkurs w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych do realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych a służących realizacji zadań publicznych
Nabór od 25.01.2022 do 10.11.2022 15:00
Słupskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej
Łączny budżet 140 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1 do 140 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Urząd Miejski w Słupsku, Słupskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych do realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych a służących realizacji zadań publicznych..

I. W ramach konkursu wspierane będą:

1. przedsięwzięcia i projekty, na które organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego pozyskały środki finansowe ze źródeł zewnętrznych,

2. oferty o dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, realizujących projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych, z zakresu zadań publicznych określonych w Programie współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok. W 2022 roku wysokość środków publicznych na realizację zadań wynosi – 140.000,00 zł.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama