Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny: złóż wniosek i zdobądź grant w 2. konkursie tematycznym

Reklama
Nabór od 25.01.2022 do 29.03.2022 12:00
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, Fundacja Edukacja dla Demokracji, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Łączny budżet nieznany
Do 100% dofinansowania
Dotacje od 6 tys. do 84 tys. EUR
Organizacje pozarządowe
Wnioski w 2. konkursie na projekty tematyczne w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny można składać do wtorku, 29 marca 2022 roku do godz. 12:00 (w południe czasu polskiego). Decyzja ta została podjęta ze względu na zmianę sytuacji w Polsce spowodowaną wojną w Ukrainie oraz wynikające z niej duże zainteresowanie możliwością pozyskania środków na działania na rzecz osób przybyłych z Ukrainy.

Ruszył drugi konkurs grantowy na projekty tematyczne w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. 

Wnioski składać mogą organizacje pozarządowe, które samodzielnie bądź w partnerstwie przygotują projekt w jednym z trzech obszarów Programu. Organizacje, które przygotowują projekty w obszarach 1-3, mogą dodatkowo aplikować o wsparcie finansowe na rozwój instytucjonalny (obszar 4. Programu). 

Wnioskodawcami, tzn. podmiotami, które mogą składać wnioski samodzielnie lub w roli liderów partnerstw ubiegających się o granty, mogą być: 

 • stowarzyszenia, fundacje i związki stowarzyszeń;
 • spółdzielnie socjalne;
 • spółki non-profit;
 • koła gospodyń wiejskich;
 • kościelne osoby prawne, o ile ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, mają możliwość samodzielnego zaciągania zobowiązań.

W konkursie można składać wnioski w ścieżce na małe albo na duże granty.

Małe granty:

 • minimalna kwota grantu: 6.000 EUR,
 • maksymalna kwota grantu: 23.000 EUR,
 • czas realizacji: od 6 do 15 miesięcy,
 • wkład własny: nieobowiązkowy,
 • dla organizacji działających od minimum 6 miesięcy (licząc od terminu ogłoszenia naboru wniosków, tj. 25 stycznia 2022 roku),
 • konieczność wykazania w zespole realizującym przynajmniej jednej osoby z doświadczeniem w wybranym obszarze tematycznym,
 • możliwość uzyskania dodatkowych środków na współpracę dwustronną z podmiotami z Państw-Darczyńców: do 3.450 EUR (maksymalnie 15% kwoty grantu),
 • możliwość uzyskania dodatkowych środków na rozwój instytucjonalny Wnioskodawcy: do 5.060 EUR (maksymalnie 22% kwoty grantu).

Duże granty:

 • minimalna kwota grantu: 23.001 EUR,
 • maksymalna kwota grantu: 84.000 EUR,
 • czas realizacji: od 12 do 20 miesięcy,
 • wkład własny: nieobowiązkowy,
 • dla organizacji działających od minimum 12 miesięcy (licząc od terminu ogłoszenia naboru wniosków, tj. 25 stycznia 2022 roku),
 • wymóg wobec Wnioskodawcy wykazania doświadczenia realizacji przynajmniej 3 projektów w wybranym obszarze tematycznym w ciągu ostatnich trzech lat (zrealizowanych i – w przypadku projektów finansowanych z dotacji – rozliczonych do terminu ogłoszenia naboru wniosków, tj. 25 stycznia 2022),
 • możliwość uzyskania dodatkowych środków na współpracę dwustronną z podmiotami z Państw-Darczyńców: do 12.600 EUR (maksymalnie 15% kwoty grantu),
 • możliwość uzyskania dodatkowych środków na rozwój instytucjonalny Wnioskodawcy: do 18.480 EUR (maksymalnie 22% kwoty grantu).

Operator zastrzega sobie możliwość przesuwania środków pomiędzy konkursami oraz kolejnymi latami realizacji Programu.

Wnioski można złożyć wyłącznie w Elektronicznym Systemie Naboru Wniosków i Zarządzania Projektami, zwanym dalej generatorem, dostępnym na stronie:  https://generator.aktywniobywatele-regionalny.org.pl/otwiera się w nowej karcie

Termin ogłoszenia wyników: 

 • oceny formalnej wniosków: do 25 kwietnia 2022 roku,
 • oceny merytorycznej wniosków: do 15 lipca 2022 roku.

Zapoznaj się z pełną treścią ogłoszenia. 

Sprawdź, jakie materiały i wydarzenia edukacyjne pomogą Ci w zdobyciu wiedzy i informacji przydatnych do przygotowania dobrego wniosku. 

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego (lider), Fundacja Edukacja dla Demokracji i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Program jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG i Funduszy Norweskich. Jego budżet to 26 milionów euro.

Reklama