Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Czy wiesz, że ngo.pl ma swój sklep? Praktyczne poradniki, kursy online Odwiedź sklep.ngo.pl

Konkurs ofert nr 1 na realizowanie zadań publicznych dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz...

Reklama
Konkurs ofert nr 1 na realizowanie zadań publicznych dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii - wspomaganie realizacji funkcji opiekuńczo – wychowawczej i kompensacyjnej w wybranych placówkach wsparcia dziennego przeznaczonych dla dzieci z grup ryzyka (w szczególności dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień)
Nabór od 20.01.2022 do 03.02.2022 13:30
Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"
Łączny budżet 225 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Dzieci

Wspomaganie realizacji funkcji opiekuńczo – wychowawczej i kompensacyjnej w wybranych placówkach wsparcia dziennego przeznaczonych dla dzieci z grup ryzyka (w szczególności dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień).

Zadanie może być realizowane na terenie miasta Bydgoszczy w różnych formach szczególnie poprzez działania mające na celu:

 • organizowanie czasu wolnego, prowadzenie zajęć tematycznych,
 • współpracę z rodziną dziecka oraz uzgadnianie istotnych decyzji dotyczących dziecka z jego rodzicami lub opiekunami prawnymi,
 • rozpoznawanie sytuacji dziecka w kontekście jego sytuacji rodzinnej,
 • pomoc dziecku w radzeniu sobie z życiowymi problemami,
 • dożywianie dzieci,
 • współpracę z innymi instytucjami,
 • objęcie fachową pomocą dzieci pochodzących z rodzin z problemem uzależnień,
 • zapewnienie poczucia bezpieczeństwa,
 • uczenie planowania i organizowania codziennych zajęć stosownie do wieku dziecka,
 • uczenie organizowania czasu wolnego, w tym uczestnictwa w zajęciach kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych,
 • kształtowania u dzieci nawyków prozdrowotnych,
 • przygotowanie dzieci do ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie oraz uczenie samodzielności w życiu,
 • osoby prowadzące zajęcia powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje do realizacji programu,
 • realizator zadania zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji dotyczącej pracy z dzieckiem i z grupą,
 • prowadzenie zajęć musi odbywać się minimum trzy dni w tygodniu,
 • oferta musi zapewniać realizowanie programu w okresie wakacyjnym, nie mniej niż przez dwa tygodnie,
 • wszystkie warunki realizacji zadania muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama