Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Korzystaj z nowego źródła pieniędzy dla Twojej NGO. Buduj dobre relacje z darczyńcami Zbieraj darowizny przez internet z Wpłacam 2.0. Sprawdź

„DOBRZE WIDZIEĆ”- DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROFILAKTYCZNE W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA WADOM I CHOROBOM WZROKU W TYM OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO...

Reklama
„DOBRZE WIDZIEĆ”- DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROFILAKTYCZNE W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA WADOM I CHOROBOM WZROKU W TYM OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA BIAŁEJ LASKI
Nabór od 25.01.2022 do 18.02.2022 23:59
Starostwo Powiatowe w Iławie
Łączny budżet 3 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 3 tys. PLN
Zarząd Powiatu Iławskiego, Starostwo Powiatowe w Iławie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „DOBRZE WIDZIEĆ”- DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROFILAKTYCZNE W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA WADOM I CHOROBOM WZROKU W TYM OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA BIAŁEJ LASKI .

           „DOBRZE WIDZIEĆ”- DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROFILAKTYCZNE W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA WADOM I CHOROBOM WZROKU W TYM OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA BIAŁEJ LASKI (należy wpisać w części III pkt 1 oferty)

1. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie jego wsparcia lub powierzenia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie lub sfinansowanie realizacji zadania.

2. Na realizację zadania w niniejszym konkursie przeznacza się kwotę w wysokości: 3.000,00 .

Koszty zadań tego samego rodzaju w roku 2021: zadanie nie było realizowane.

3. Organizacja może zapewnić udział  wkładu własnego w stosunku do wnioskowanej kwoty dotacji, w tym udział wkładu finansowego i wkładu niefinansowego.

Wysokość deklarowanego wkładu własnego będzie miała wpływ na pozycję oferty w opinii komisji konkursowej.

4. Cele:

1) umożliwienie zwiększenia wiedzy na temat wad i chorób wzroku,

2) profilaktyka i propagowanie zdrowego stylu życia oraz aktywności prozdrowotnej wśród osób niepełnosprawnych.

5. Adresaci: Mieszkańcy powiatu iławskiego w tym osoby niepełnosprawne.

6. Działania powinny być realizowane poprzez:

- zorganizowanie obchodów międzynarodowego dnia białej laski,

- spotkania integracyjne lub prelekcje lub wykłady lub seminaria lub warsztaty edukacyjne na temat propagowania zdrowego stylu życia, promocji i ochrony zdrowia, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, przy czym powinny się one odbyć w minimum dwóch gminach Powiatu Iławskiego,

- organizowanie aktywności prozdrowotnych dla osób z niepełnosprawnością.

7. Minimalny zakres zakładanych rezultatów (należy wpisać w części III pkt 6 oferty):

- aktywny udział w zorganizowanych przedsięwzięciach minimum 50 mieszkańców powiatu iławskiego,

- minimum 2 spotkania / prelekcje / wykłady na temat wad i chorób wzroku ,

- minimum 2 zajęcia z zakresu aktywności prozdrowotnej dla osób z niepełnosprawnościami.

UWAGA!!! Brak uzupełnienia tabeli skutkuje nierozpatrzeniem oferty!!!

Wskazany powyżej zakres rezultatów jest minimalny co oznacza, że można go rozszerzyć.

Skala zakładanych rezultatów będzie miała wpływ na pozycję oferty w opinii Komisji Konkursowej.

8. Przy realizacji zadania organizacja zobowiązana jest stosować zasady wynikające z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1062 ze zm.) W umowie z organizacją zostaną zawarte postanowienia dot. tej ustawy.

9. Terminy graniczne realizacji zadania:

- rozpoczęcie: nie wcześniej niż 1 kwietnia 2022 r.

- zakończenie: nie później niż 20 października 2022 r.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama