Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak przygotować, podpisać i złożyć sprawozdanie finansowe NGO za 2021 r.? Kup poradnik PDF

„BĄDŹ ZDRÓW” – DZIAŁANIA W ZAKRESIE PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA

Reklama
Nabór od 25.01.2022 do 18.02.2022 23:59
Starostwo Powiatowe w Iławie
Łączny budżet 15 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 15 tys. PLN
Zarząd Powiatu Iławskiego, Starostwo Powiatowe w Iławie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „BĄDŹ ZDRÓW” – DZIAŁANIA W ZAKRESIE PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA .
  1. „BĄDŹ ZDRÓW” DZIAŁANIA W ZAKRESIE PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA  (należy wpisać w części III pkt 1 oferty)

1. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie jego wsparcia lub powierzenia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie lub sfinansowanie realizacji zadania.

2.  Na realizację zadania w niniejszym konkursie przeznacza się kwotę w wysokości: 15.000,00 .

Koszty zadań tego samego rodzaju w roku 2021: 21.121,57 zł, w tym dotacja w wysokości  15.000,00 zł.

3. Organizacja może zapewnić udział  wkładu własnego w stosunku do wnioskowanej kwoty dotacji, w tym udział wkładu finansowego i wkładu niefinansowego.

Wysokość deklarowanego wkładu własnego będzie miała wpływ na pozycję oferty w opinii komisji konkursowej.

4. Cele:

1) upowszechnianie wiedzy na temat profilaktyki zdrowotnej wśród mieszkańców powiatu iławskiego,

2) umożliwienie mieszkańcom powiatu iławskiego skorzystania z podstawowych badań, porad profilaktycznych (ciśnienie krwi, poziom cukru, porady dietetyczne, profilaktyka nowotworów itp.).

5. Adresaci: Mieszkańcy powiatu iławskiego.

6. Działania powinny być realizowane w szczególności poprzez:

- zorganizowanie w każdym mieście - siedzibie gminy powiatu iławskiego co najmniej 1 imprezy informacyjno-profilaktycznej w zakresie profilaktyki zdrowotnej  (w sumie 5 imprez),

- zorganizowanie punktów umożliwiających przeprowadzenie podstawowych badań profilaktycznych dla mieszkańców powiatu iławskiego,

- szkolenia, prezentacje, wykłady, materiały edukacyjne.

7. Minimalny zakres zakładanych rezultatów (należy wpisać w części III pkt 6 oferty):

- umożliwienie podniesienia świadomości w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz skorzystania z porady profilaktycznej co najmniej 100 mieszkańcom powiatu iławskiego,

- zorganizowanie minimum 5 punktów nieodpłatnych badań i porad profilaktycznych,

- przeprowadzenie min. 5 imprez, akcji profilaktycznej „Bądź zdrów” (po jednym w każdym mieście).

UWAGA!!! Brak uzupełnienia tabeli skutkuje nierozpatrzeniem oferty!!!

Wskazany powyżej zakres rezultatów jest minimalny co oznacza, że można go rozszerzyć.

Skala zakładanych rezultatów będzie miała wpływ na pozycję oferty w opinii Komisji Konkursowej.

8. Przy realizacji zadania organizacja zobowiązana jest stosować zasady wynikające z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1062 ze zm.) W umowie z organizacją zostaną zawarte postanowienia dot. tej ustawy.

9. Terminy graniczne realizacji zadania:

- rozpoczęcie: nie wcześniej niż 1 kwietnia 2022 r.

- zakończenie: nie później niż 31 października 2022 r.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama