Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak przygotować, podpisać i złożyć sprawozdanie finansowe NGO za 2021 r.? Kup poradnik PDF

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia
Nabór od 18.01.2022 do 10.02.2022 23:59
Wydział Oświaty i Promocji
Łączny budżet 5 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim, Wydział Oświaty i Promocji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Informuję, że w dniu 17.01.2022 r. Zarząd Powiatu Mińskiego Uchwałą Nr 803/22 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

W załączeniu ww. uchwała.

Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.witkac.pl do dnia 10.02.2022 r.

UWAGA!

  1. Przed przystąpieniem do wypełnienia oferty w systemie Witkac.pl niezbędne jest zapoznanie się z treścią ogłoszenia o konkursie.
  2. Oferta musi być kompletna, tj. zawierać odpowiedzi we wszystkich wymaganych polach – pola muszą być wypełnione treścią, która w pełni zawiera odpowiedzi na zamieszczone w danym punkcie oferty pytania. Jeżeli którekolwiek pole nie dotyczy Oferenta lub jego zadania to należy wpisać „nie dotyczy”. 
  3. Podawane w ofercie informacje i opisy winny być czytelne i formułowane w sposób, który zapewni właściwą ich interpretację.
  4. Wypełniając ofertę należy w szczególności zwrócić uwagę na wszelkie komunikaty i uwagi generowane w systemie.

 

Procedura uzyskania dostępu do generatora oraz przygotowania i złożenia oferty opisana została w:

1)  Instrukcji tworzenia konta w systemie Witkac.pl;

2)  Instrukcji obsługi kreatora składania wniosków,

które zostały dołączone do ogłoszenia o konkursie.

Złożenie oferty przez generator Witkac.pl jest jedynym sposobem składania oferty.

Oferty składanie w wersji papierowej nie będą rozpatrywane.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama