Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Otwarty konkurs ofert na wybór realizatorów zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na wybór realizatorów zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
Nabór od 15.01.2022 do 06.02.2022 15:30
Wydział Spraw Społecznych
Łączny budżet 110 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 110 tys. PLN
Urząd Miasta Wałcz, Wydział Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na wybór realizatorów zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Burmistrz Miasta Wałcz ogłasza otwarty konkurs ofert na wybór realizatorów zadania publicznego  z zakresu wspierania rodziny i systemu  pieczy zastępczej. 

Rodzaj zadania:

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii na terenie i na rzecz mieszkańców miasta Wałcz.

Zadanie polega na prowadzeniu placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Wałcz oraz naboru  kandydatów do prac w komisji konkursowej do opiniowania ofert w przedmiotowym konkursie.

Kwota: 110 000,00 zł

Informacje dotyczące konkursu zostały zawarte w ogłoszeniu konkursowym stanowiącym załącznik do dokumentacji konkursowej.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama