Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krzeszowice w dziedzinie wolontariatu w 2022 roku

Reklama
Nabór od 14.01.2022 do 04.02.2022 14:00
Urząd Miejski w Krzeszowicach
Łączny budżet 3 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 2 tys. PLN
Urząd Miejski w Krzeszowicach, Urząd Miejski w Krzeszowicach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krzeszowice w dziedzinie wolontariatu w 2022 roku.

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie wolontariatu w 2022 roku w Gminie Krzeszowice. Zlecenie realizacji zadania publicznego będzie mieć formę wspierania działań wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie. Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert stanowi załącznik nr 1.

Na realizację zadań, wybranych w ramach w/w konkursu, przeznacza się środki finansowe w wysokości 3 000,00 zł (trzy tysiące złotych).

Przyjmuje się zasady przyznawania dotacji oraz tryb i kryteria oceny ofert, określone w załączniku nr 2.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama