Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi rugby

Reklama
Nabór od 17.01.2022 do 31.01.2022 14:00
Wydział Sportu i Organizacji Pozarządowych
Łączny budżet 292 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 292 tys. PLN

Warunki dofinansowania zadania:

  1. Wysoki wynik sportowy w krajowym współzawodnictwie sportowym.
  2. Organizacja i prowadzenie zajęć sportowych, szkoleniowo-treningowych
    w kolejnych kategoriach wiekowych dla 4 drużyn młodzieżowych/dziecięcych oraz 1 drużyny w kategorii senior, z zachowaniem limitów i form organizacyjnych określonych obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ograniczeń, zakazów i nakazów związanych z bieżącą sytuacją epidemiczną, odbywających się na obiektach dopuszczonych i przystosowanych do bezpiecznego użytkowania.
  3. Prowadzenie zajęć w sposób ciągły w okresie od dnia ogłoszenia wyników konkursu w wymiarze min. 2 razy w tygodniu po 90 minut (udział w zawodach nie jest traktowany jako jednostka treningowa).
  4. Udział drużyny rugby seniorów w najwyższej klasie rozgrywkowej (w przypadku grup młodzieżowych i dziecięcych udział w rozgrywkach organizowanych przez właściwy związek lub turniejach).
  5. Prowadzenie zajęć przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje instruktorskie lub trenerskie.
  6. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji z realizacji zadania tj. dziennika zajęć wymaganego przy realizacji  i rozliczeniu zadania.
  7. Prowadzenie działań promocyjnych związanych z dotacją.
  8. W związku z przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020.1062 t.j.), projekt zgłaszany do konkursu winien uwzględniać realizację działań na rzecz równego dostępu do działalności sportowej prowadzonej przez klub sportowy, z uwzględnieniem osób ze szczególnymi potrzebami.  Wnioskodawca zobowiązany jest podczas realizacji zleconego zadania publicznego, do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej, informacyjno-komunikacyjnej (adekwatnie do charakteru przedsięwzięcia) osobom ze szczególnymi potrzebami na poziomie minimalnych wymagań, określonych w art. 6 - 7 ww. ustawy oraz wykazania we wniosku konkretnych planowanych działań w tym zakresie.

Klub sportowy może otrzymać dofinansowanie tylko na jedną drużynę w danej kategorii wiekowej do seniora włącznie. W przypadku klubów wielosekcyjnych, dofinansowanie może być przeznaczone na jedną wskazaną przez Wnioskodawcę dyscyplinę sportową.

Uwaga:

Termin realizacji zadania określony w generatorze wniosków od 22.02.2022 roku jest terminem technicznym. Właściwy termin realizacji zadania określa się od dnia ogłoszenia wyników konkursu do 31.12.2022 roku.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama