Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Czy wiesz, że ngo.pl ma swój sklep? Praktyczne poradniki, kursy online Odwiedź sklep.ngo.pl

Konkurs w programie MRiPS: "Od zależności ku samodzielności"

Reklama
Nabór od 10.01.2022 do 28.01.2022 23:59
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
Łączny budżet 3 mln PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje od 30 tys. do 100 tys. PLN
Rodziny
Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiła otwarty konkurs ofert w ramach Programu "Od zależności ku samodzielności" i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi.

– Wspieramy osoby z zaburzeniami psychicznymi w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, w jakiej się znalazły. Pomoc trafia także do ich rodziny i opiekunów – mówi minister rodziny Marlena Maląg. I dodaje – Niezmiernie ważne jest wzmocnienie oraz poszerzenie oferty sieci oparcia społecznego w gminach i powiatach, także przy aktywnym włączeniu  organizacji pozarządowych.

Trzy miliony na dotacje. Wnioski do 28 stycznia

Budżet edycji 2022 programu „Od zależności ku samodzielności” wynosi 3 mln zł. Wnioski można składać do 28 stycznia do wydziałów polityki społeczne urzędów wojewódzkich.

– Realizacja Programu powinna być oparta na tworzeniu oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez wszystkie podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej na rzecz inicjowania przedsięwzięć mających na celu pokonywanie przez osoby z zaburzeniami psychicznymi barier uniemożliwiających im uczestniczenie w życiu społecznym – dodaje minister rodziny.

Oferty konkursowe należy przesłać do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego do dnia 28 stycznia 2022 r. (liczy się data stempla pocztowego) lub złożyć ofertę osobiście w powyższym terminie.

Cztery obszary wsparcia

W ramach programu wyznaczone zostały cztery moduły:

Moduł I  - Wsparcie rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi

Moduł ma na celu umożliwienie dostępu  dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi do różnorodnych usług wynikających z ich potrzeb  np. okresowe zastąpienie w sprawowaniu funkcji rodzicielskich, inicjowanie grup samopomocowych rodziców.

Moduł II - Samopomoc

W ramach tego modułu szczególnie promowane będą innowacyjne projekty wspierające samopomoc, a jednocześnie realizujące funkcję pomocniczości państwa. Powinny one opierać się na osiągnięciach nauki i dobrych praktykach, zwłaszcza w działaniach zmierzających do rozwoju samopomocy osób chorujących psychicznie i osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz rodzin tych osób.

Moduł III – Umożliwianie osobom z zaburzeniami psychicznymi zdobywania kompetencji niezbędnych do samodzielnego życia

Moduł ma na celu rozwój umiejętności, które przyczynią się do uzyskania możliwie jak najpełniejszej samodzielności w codziennym funkcjonowaniu osób z zaburzeniami psychicznymi.

Moduł IV - Integracja i innowacyjność

Moduł ma na celu inicjowanie i wdrażanie nowych form wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza przez jednostki organizacyjne służb pomocy społecznej.

Finansowanie programu

Projekt będzie mógł być dofinansowany przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w maksymalnej wysokości 100 000 zł i nie mniejszej niż 30 000 zł, przy czym kwota dotacji nie będzie mogła być wyższa niż 80% całkowitej kwoty niezbędnej dla zrealizowania projektu.

Program „Od zależności ku samodzielności” w 2022 roku - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Reklama