Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Czy wiesz, że ngo.pl ma swój sklep? Praktyczne poradniki, kursy online Odwiedź sklep.ngo.pl

Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa

Reklama
Nabór od 07.01.2022 do 14.01.2022 23:59
Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Łączny budżet 8 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 8 tys. PLN

Zadanie powinno polegacna organizacji wypoczynku zimowego dla dzieci młodzieży z Dzierżoniowa wolnego od nałogów i uzależnień. Zadanie oraz oferta powinna zawierać elementy profilaktyki alkoholowej.
Realizacja w/w zadania powinna być ujęta w Programie Profilaktyki danej organizacji pozarządowej. Program Profilaktyki należy dołączyć do składanej oferty - warunek konieczny.

Organizacje, które w ofercie przewidują udział mieszkańców Dzierżoniowa w obozach, turnusach sportowych w okresie ferii zimowych i wakacji zobowiązane są do zorganizowania go zgodnie z ustawą z 7 września 1991 r.
o systemie oświaty oraz z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży. Czyli każdy organizator wypoczynku w okresie ferii zimowych oraz wakacji zobowiązany jest zgłosić wypoczynek do kuratorium oświaty, nie później niż na 21 dni przed rozpoczęciem wypoczynku, a w przypadku organizowania półkolonii lub wypoczynku za granicą – nie później niż na 14 dni przez terminem rozpoczęcia wypoczynku.

Zgłoszenie wypoczynku odbywa się drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza on-line zamieszczonego na stronie internetowej http://wypoczynek.men.gov.pl/ oraz poprzez złożenie wydruku tego formularza (wraz z wymaganymi załącznikami) w kuratorium oświaty właściwym ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora.

Źródło: Urząd Miasta w Dzierżoniowie

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama