Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs dla organizacji pozarządowych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Reklama
Nabór od 14.01.2022 do 04.02.2022 16:30
Wydział Sportu
Łączny budżet 3,42 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 500 do 1,65 mln PLN
Młodzież, Osoby z niepełnosprawnościami
Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, Wydział Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Konkurs dla organizacji pozarządowych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Na podstawie: art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), uchwały nr  XLIII/743/2021 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27 października 2021 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022, uchwały nr XXIII/291/2016 z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie Strategii rozwoju sportu i turystyki Gorzowa Wielkopolskiego do 2026 roku, oraz uchwały nr  XLIII/742/2021 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia  27 października 2021 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii pod nazwą Miejskiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2022 zakres konkursu obejmuje nastepujące działania:

1. Szkolenie sportowe osób niepełnosprawnych

2. Szkolenie sportowe młodzieży

3. Sport i rekreacja dzieci jako element profilaktyki uzależnień

4. Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla gorzowian w ramach przeciwdziałania uzależnieniom

5. Zapewnienie bezpieczeństwa ludności przebywającej nad Wartą

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama