Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Czy wiesz, że ngo.pl ma swój sklep? Praktyczne poradniki, kursy online Odwiedź sklep.ngo.pl

Nabór ofert w trybie art. 19a - tryb pozakonkursowy

Reklama
Nabór od 05.01.2022 do 15.12.2022 14:59
Wydział Oświaty i Polityki Społecznej
Łączny budżet 40 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
Młodzież, Rodziny, Dzieci

Organizacje pozarządowe zainteresowane realizacją zadań publicznych mogły też korzystać z tzw. "trybu bezkonkursowego" określonego w art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ten tryb charakteryzuje się tym, że organizacje składając taką ofertę muszą spełniać dwa warunki:

  1)  wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł;

  2)  zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Łączna kwota środków przekazywanych dla danej organizacji tym trybem w roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł.

Źródło: Urząd Miejski w Sokółce

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama