Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Co powinny wiedzieć o finansach osoby kierujące stowarzyszeniem, fundacją? To ważne dla zarządów NGO! Zamów poradnik PDF

Europejski Korpus Solidarności: Projekty Solidarności 2022 – środki na lokalne działania

Reklama
Nabór od 04.01.2022 do 04.10.2022 12:00
Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności
Beata Pankowska- bpankowska@frse.org.pl - 505 430 524 Olga Kokot - okokot@frse.org.pl - 572 674 990
Łączny budżet 850 tys. EUR
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Osoby bezrobotne, Młodzież, Mniejszości narodowe, Organizacje pozarządowe, Seniorzy, Wolontariusze, Osoby z niepełnosprawnościami, Osoby LGBT+, Cudzoziemcy, migranci, Osoby uzależnione
Europejski Korpus Solidarności wspiera działania lokalne.15 kwietnia 2021 KE ogłosiła kolejną edycję programu na lata 2021-2027. W ramach Programu młode osoby w wieku 18-30 lat mogą realizować Projekty Solidarności (ang. solidarity projects) – działania na rzecz społeczności lokalnej będące odpowiedzią na lokalne potrzeby i wyzwania. Młodzi ludzie mogą wprowadzić dzięki realizowanym przez siebie działaniom pozytywne zmiany w społeczności lokalnej. Projekty mogą być wspierane przez różnego rodzaju organizacje bądź grupa organizatorów może samodzielnie złożyć wniosek o dofinansowanie.

Młodzi ludzie, którym nieobojętne jest to, co dzieje się w ich lokalnej przestrzeni, chcący działać na rzecz swoich społeczności, mogą ubiegać się o dofinansowanie działań w ramach Projektów Solidarności Europejskiego Korpusu Solidarności.

Projekty Solidarności stanowią obok wolontariatu filar Europejskiego Korpusu Solidarności. Działania jakie można zrealizować w jego ramach mają charakter szczególny, ponieważ nie wymagają nawiązywania współpracy międzynarodowej i skupione są w całości na wspieraniu społeczności lokalnych. Celem programu jest umożliwienie organizacjom młodzieżowym i młodym aktywistom wywierania pozytywnych zmian tam, gdzie funkcjonują, a więc na terenie dzielnicy, gminy czy miejscowości.

 • Aby realizować Projekt Solidarności nie ma potrzeby angażowania do współpracy partnerów zagranicznych.
 • Pomysłodawcą Projektu Solidarności musi być grupa min. 5 młodych osób w wieku 18-30 lat zarejestrowanych na Portalu Europejskiego Korpusu Solidarności.
 • Grupa inicjatywna może korzystać ze wsparcia organizacji pozarządowej lub instytucji działającej w sferze lokalnej, ale może też złożyć wniosek sama.
 • Projekt ma być ich autorską koncepcją i wychodzić naprzeciw potrzebie lub potrzebom napotkanym w społeczności lokalnej, z której wywodzi się grupa inicjatywna lub w której działa.
 • Tematyka i podejmowane działania muszą dotyczyć ważnych społecznie spraw związanych z szeroko rozumianą solidarnością.
 • Działania muszą wpisywać się w priorytety Europejskiego Korpusu Solidarności opisane w Przewodniku po Programie dostępny na stronie Europejskiego Korpusu Solidarności.

Zadaniem projektu jest również promowanie wartości europejskich, takich jak otwartość, wspieranie grup wykluczonych i marginalizowanych, aktywizowanie młodzieży, ochrona środowiska naturalnego etc.

Realizacja projektu solidarności od powstania wstępnego pomysłu poprzez złożenie wniosku, realizację, aż po jego rozliczenie, ma stanowić cenne doświadczenie edukacyjne na drodze do rynku pracy, wzmacniać poczucie własnej wartości, autonomię i motywację do dalszego działania. Rodzaj działań, sposób ich realizacji, zastosowane metody i narzędzia zależeć mają od grupy inicjatywnej.

W przypadku, gdy grupa inicjatywna korzysta ze wsparcia organizacji wspierającej, organizacja ta pełni rolę doradczą, głownie administracyjną; jej zadaniem jest wsparcie grupy w zadaniach związanych z raportowaniem i finansami. Grupa realizująca projekt może korzystać także z pomocy osoby wspierającej, którą samodzielnie wybierze. Osoba wspierająca ma już najczęściej doświadczenie w pracy z młodzieżą, pomaga grupie w przygotowaniu, realizacji i ewaluacji, choć formalnie pozostającego poza strukturą projektu.

Charakterystyka Projektu Solidarności:

Czas trwania: od 2 do 12 miesięcy

Zasięg geograficzny: Polska

Grupa inicjatywna: min. 5 osób w wieku 18 – 30 lat, z możliwością wsparcia organizacji/instytucji posiadającej osobowość prawną

Dofinansowanie: 

 • Koszty zarządzania projektem: 500 EUR na każdy miesiąc działań (maksymalne dofinansowanie w tej kategorii: 6000 EUR).
 • Koszty zaangażowania osoby wspierającej: 74 EUR/dzień pracy, maksymalnie 12 dni w ramach projektu.
 • Koszty związane z udziałem osób z mniejszymi szansami (100% zaplanowanych kosztów do kwoty 7000 EUR).

Terminy składania wniosków w 2022:

 • 23 lutego do godz. 12.00
 • 4 maja do godz. 12.00
 • 4 października do godz. 12.00

Szczegółowe informacje oraz przewodnik po Europejskim Korpusie Solidarności można znaleźć na polskiej stronie programu w dziale Projekty Solidarności.

Wnioski o dofinansowanie dostępne na stronie: Nabór wniosków Projekty Solidarności

Źródło: Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności
Reklama