Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Czy wiesz, że ngo.pl ma swój sklep? Praktyczne poradniki, kursy online Odwiedź sklep.ngo.pl

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Reklama
Nabór od 31.12.2021 do 21.01.2022 23:59
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 180 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Osoby z niepełnosprawnościami
Miasto Grudziądz, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Realizacja zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Oferent w ramach niniejszego konkursu może złożyć jedną ofertę.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, jak również nie gwarantuje przyznania dotacji we wnioskowanej wysokości.

Oferent jest zobowiązany zawrzeć w ofercie analizę ryzyka, odnoszącą się do możliwych do wystąpienia problemów podczas realizacji zadania oraz określić sposoby mające na celu przeciwdziałanie ich wystąpieniu.

Oferent jest zobowiązany dokonać sposobu wyceny wkładu osobowego i/lub rzeczowego, jeżeli oferent planuje jego wniesienie w ramach realizacji zadania. 

Oferent jest zobowiązany zawrzeć opis sposobu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności:

a) architektonicznej,

b) cyfrowej,

c) informacyjno-komunikacyjnej.

Proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na wymagalność załączników.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama