Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Czy wiesz, że ngo.pl ma swój sklep? Praktyczne poradniki, kursy online Odwiedź sklep.ngo.pl

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans...

Reklama
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
Nabór od 30.12.2021 do 24.01.2022 15:00
Wydział ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
Łączny budżet 20 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 5 tys. PLN
Seniorzy, Dzieci, Osoby z niepełnosprawnościami
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, Wydział ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób..

ZARZĄD POWIATU W BEŁCHATOWIE OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE

POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB

Podstawa prawna: art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057, Dz.U. z 2019 r. poz. 2020 oraz z 2021 r. poz. 1038, poz. 1243 i poz. 1535) oraz projekt budżetu Powiatu Bełchatowskiego na rok 2022.

I. Rodzaj zadania/zakres współpracy/ wysokość przeznaczonych środków

1. Zadanie pod nazwą: Organizowanie imprez dla dzieci pochodzących z rodzin zastępczych, niewydolnych opiekuńczo i wychowawczo oraz dla dzieci z niepełnosprawnością.

Celem zadania jest: wsparcie i integracja rodzin zastępczych, rodzin z trudnościami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz dzieci z niepełnosprawnością z terenu Powiatu Bełchatowskiego.

Termin realizacji zadania: nie wcześniej niż od 15 marca 2022 r. do 30 listopada 2022 r.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 5.000,00 zł.

 

2. Zadanie pod nazwą: Prowadzenie poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego dla rodzin z dziećmi zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Celem zadania jest: ułatwienie dostępu do poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego dla rodzin z dziećmi zagrożonych wykluczeniem społecznym, co przyczyni się do wzrostu wiedzy dotyczącej rozwoju dziecka, wzmocnienia kompetencji rodzicielskich oraz poprawy jakości komunikacji w rodzinach.

Termin realizacji zadania: nie wcześniej niż od 15 marca 2022 r. do 30 listopada 2022 r.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 5.000,00 zł.

 

3. Zadanie pod nazwą: Aktywizacja osób starszych, w tym działania na rzecz solidarności międzypokoleniowej.

Celem zadania jest: poprawa jakości i poziomu życia osób starszych z terenu Powiatu Bełchatowskiego dla godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną, uruchomienie potencjału, wiedzy, umiejętności i doświadczenia życiowego społeczności seniorów i ich aktywizację dzięki relacjom z innymi ludźmi i zaangażowanie w procesy społeczne.

Termin realizacji zadania: nie wcześniej niż od 15 marca 2022 r. do 30 listopada 2022 r.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 5.000,00 zł.

 

4. Zadanie pod nazwą: Działania na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Celem zadania jest: podejmowanie działań w kierunku zmniejszenia czynników ryzyka sprzyjających podejmowaniu zachowań ryzykownych, podniesienie kompetencji życiowych i społecznych dzieci
i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, wzmocnienie czynników chroniących u odbiorców zadania i poprawa społecznego funkcjonowania beneficjentów.

Termin realizacji zadania: nie wcześniej niż od 15 marca 2022 r. do 30 listopada 2022 r.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 5.000,00 zł.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama