Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Czy wiesz, że ngo.pl ma swój sklep? Praktyczne poradniki, kursy online Odwiedź sklep.ngo.pl

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Ciechanowskiego na 2022 rok

Reklama
Nabór od 30.12.2021 do 21.01.2022 16:00
Powiat Ciechanowski
Łączny budżet 460 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 200 tys. PLN
Osoby z niepełnosprawnościami
Powiat Ciechanowski, Powiat Ciechanowski ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Ciechanowskiego na 2022 rok.

Celem konkursu ofert jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych Powiatu Ciechanowskiego określonych w ,,Programie współpracy Powiatu Ciechanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i  o  wolontariacie na rok 2022”.

Rodzaje i wysokość środków publicznych, które Powiat Ciechanowski ma zamiar przeznaczyć na realizację zadań: 

  1. Zadania w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - 140 000,00 zł

  2. Zadania w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - 200 000,00 zł

  3. Ochrona i promocja zdrowia - 70 000,00 zł

  4. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych  - 10 000,00 zł

  5. Zadania w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - 10 000,00 zł

  6. Ratownictwo i ochrona ludności - 30 000,00 zł

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama