Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Czy wiesz, że ngo.pl ma swój sklep? Praktyczne poradniki, kursy online Odwiedź sklep.ngo.pl

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i turystyki na terenie gminy Mosina na 2022 rok
Nabór od 20.12.2021 do 11.01.2022 23:59
Referat Promocji i Kultury
Łączny budżet 394 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1 do 394 tys. PLN
Urząd Miejski w Mosinie, Referat Promocji i Kultury ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i turystyki na terenie gminy Mosina na 2022 rok..

Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r.

1. Nazwa zadania publicznego wraz z planowaną wysokością środków na jego realizację:

a) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki na terenie Gminy Mosina na  2022  rok.

Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i turystyki mogą obejmować np.:

  1. sportowe szkolenie dzieci i młodzieży, w tym także osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  2. wspieranie rozwoju sportu,
  3. organizację imprez turystyczno-krajoznawczych, w tym turystyki motorowej,
  4. działania mające na celu aktywizację ruchową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  5. organizację pozalekcyjnych form aktywności fizycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
  6. organizację i udział w seminariach, szkoleniach, konferencjach, sympozjach itp. z zakresu kultury fizycznej i turystyki,
  7. inne zadania wynikające z bieżących potrzeb społeczności lokalnej z zakresu wspierania i  upowszechniania kultury fizycznej i turystyki, w tym np. organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, rajdów, turniejów itp.

UWAGA! Jeżeli oferent  przewiduje składanie ofert dotyczących różnych zadań, czy np. dyscyplin sportowych,  należy złożyć odrębne oferty na poszczególne zadania.

Typ zlecenia realizacji zadania publicznego: wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym całorocznych oraz krótkoterminowych zdań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina, realizowanych od 20 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama