Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Czy wiesz, że ngo.pl ma swój sklep? Praktyczne poradniki, kursy online Odwiedź sklep.ngo.pl

Reklama
Nabór od 30.12.2021 do 24.01.2022 15:00
Wydział Spraw Obywatelskich
Łączny budżet 20 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 5 tys. PLN
Chorzy, Osoby z niepełnosprawnościami
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, Wydział Spraw Obywatelskich ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Ochrona i promocja zdrowia .

 

ZARZĄD POWIATU W BEŁCHATOWIE OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE

OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA

Podstawa prawna: art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1570, z 2019 r. poz.2020 oraz z 2021 r. poz. 1038, poz. 1243 i poz. 1535) oraz projekt budżetu Powiatu Bełchatowskiego na rok 2022.

I. Rodzaj zadania/zakres współpracy/ wysokość przeznaczonych środków

1. Zadanie pod nazwą: Działania promujące zdrowy styl życia jako narzędzia walki z otyłością.

Celem zadania jest: Zmniejszanie częstości występowania nadwagi i otyłości wśród uczniów szkół z terenu powiatu bełchatowskiego. Promocja aktywności fizycznej, zróżnicowanej i zbilansowanej diety wśród młodzieży szkolnej w walce z nadwagą i otyłością. Ukazanie zdrowia jako najwyższej wartości, którą dysponuje człowiek.

Termin realizacji zadania: nie wcześniej niż od 15 marca 2022 r. do 30 listopada 2022r.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 5.000,00 zł.

 

2. Zadanie pod nazwą: Edukacja z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Celem zadania jest: Umiejętność podjęcia czynności jakie należy wykonać wobec osoby poszkodowanej wskutek urazu lub nagłego ataku choroby celem ratowania jej zdrowia i życia do czasu pojawienia się wykwalifikowanych ratowników medycznych.

Termin realizacji zadania: nie wcześniej niż od 15 marca 2022 r. do 30 listopada 2022r.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 5.000,00 zł.

 

3. Zadanie pod nazwą: Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych, w tym chorych onkologicznie.

Celem zadania jest: Zapobieganie ograniczeniu sprawności psychofizycznej, wspomaganie przywracania pełnej aktywności życiowej, jak również przeciwdziałanie nieprawidłowym relacjom społecznym poprzez zwiększanie akceptacji, integracji i adaptacji osób niepełnosprawnych, w tym leczonych z powodu nowotworów.

Termin realizacji zadania: nie wcześniej niż od 15 marca 2022 r. do 30 listopada 2022 r.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 5.000,00 zł.

 

4. Zadanie pod nazwą: Promocja zdrowia psychicznego oraz zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi.

Celem zadania jest: Upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowania zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego lub rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu.

Termin realizacji zadania: nie wcześniej niż od 15 marca 2022 r. do 30 listopada 2022 r.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 5.000,00 zł.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama