Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Mikrogranty KPOWES - edycja 2/2021

Reklama
Nabór od 09.12.2021 00:00
Kujawsko - Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Bydgoszczy
W sprawach związanych z konkursem: Justyna Górska – animator, tel: 739202422 lub 502382803, e-mail: justyna@kpowes.org.pl
Łączny budżet 30 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje od 1,5 tys. do 5 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
O Mikrogranty mogą starać się mieszkańcy i organizacje powiatów: nakielskiego, tucholskiego, bydgoskiego, sępoleńskiego i Miasta Bydgoszcz. Projekty powinny obejmować działania wspierające grupy nieformalne w tworzeniu organizacji. Chodzi o zwiększenie skuteczności i usamodzielnienie się ekonomiczne organizacji.

Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie inicjatyw obywatelskich w ramach konkursu Mikrogranty KPOWES edycja 2/ 2021 .
Kujawsko – Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie lokalnych inicjatyw obywatelskich w ramach konkursu Mikrogranty KPOWES edycja 2/ 2021.
Termin składania wniosków: 08 grudzień – 28 grudzień 2021.
Czas trwania projektu max 6 miesięcy.
Projekty powinny obejmować działania wspierające grupy nieformalne w tworzeniu organizacji lub istniejące organizacje pozarządowe w ich ekonomizacji. Proces ten ma prowadzić do zwiększenia skuteczności i usamodzielnienia się ekonomicznego organizacji. Oprócz mikrograntów Operator przewidział dla realizatorów wsparcie doradcze. O mikrogranty mogą starać się mieszkańcy i organizacje powiatów: nakielskiego, tucholskiego, bydgoskiego, sępoleńskiego i Miasta Bydgoszcz
Działania w ramach Mikrograntów obejmują m.in. możliwość:

• opracowania planu działania i ścieżki rozwoju organizacji (m.in. modelu biznesowego wraz elementami planu marketingowego, fundraisingowego i promocyjnego);
• zakupu sprzętu i wyposażenia – pod warunkiem, że koszt jednostkowy nie przekracza kwoty 3500 zł,– słownie trzech tysięcy pięćset złotych i posłuży do realizacji działań; dla grup nieformalnych max. 25% wartości dotacji.
• zakupu usług, które są niezbędne do realizacji działań wzmacniających potencjał i samodzielność finansową (np. usługi promocyjne, marketingowe, doradcze branżowe);
• zakupu usług edukacyjnych, w tym szkoleń zawodowych podnoszących kwalifikacje i umiejętności członków zespołu w kontekście planowanej działalności ekonomicznej.
• przeprowadzenia działań pilotażowych (np. warsztaty, szkolenie) budujących doświadczenie grupy/organizacji w zakresie rekrutacji, promowania i organizacji działań związanych z działalnością ekonomiczną i zakup niezbędnych do tego materiałów.

Podmioty, które mogą wziąć udział w konkursie to:
1. organizacje pozarządowe bez działalności gospodarczej które w trakcie realizacji projektu uruchomią działalność ekonomiczną (poświadczając to złożeniem uchwały o podjęciu działalności odpłatnej lub złożeniem dokumentów rejestracyjnych do Rejestru Przedsiębiorców zgłaszających działalność gospodarczą). działające na terenie powiatów: nakielskiego, tucholskiego, bydgoskiego, sępoleńskiego i Miasta Bydgoszcz
2. grupy nieformalne chcące założyć organizację pozarządową z działalnością ekonomiczną (odpłatną statutową lub gospodarczą) czyli grupy składające się z nie mniej niż 3 (trzech) osób pełnoletnich, wspólnie realizujące lub chcące realizować na terenie subregionu działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadające osobowości prawnej, które w okresie realizacji projektu złożą wniosek do KRS o rejestrację podmiotu. Działalność ekonomiczna podmiotu będzie mogła rozpocząć się dopiero po zakończeniu udziału w projekcie.
Kwota mikrograntu może wynieść od 1500,00 zł do 5000,00 zł. Środki przeznaczone na konkurs Mikrogranty KPOWES edycja 1/2021: 30 000,00 zł.
Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursowy na stronie www.kpowes.org.pl zakładka „Granty”
W sprawach związanych z konkursem:
Justyna Górska – animator, tel: 739202422 lub 502382803, e-mail: justyna@kpowes.org.pl

Prawidłowo wypełniony wniosek o dofinansowanie prosimy kierować na adres: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej V ul. Sułkowskiego 17 85-634 Bydgoszcz z dopiskiem na kopercie „Mikrogranty KPOWES – Edycja 2/2021”.

Źródło: https://kpowes.org.pl/mikrogranty-nabor-edycja-2-2021/
Reklama