Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Europejski Korpus Solidarności: nabór wniosków na 2022 rok - Projekty Wolontariatu

Reklama
Nabór od 03.12.2021 do 23.02.2022 12:00
Komisja Europejska
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Wolontariusze
Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności na 2022 rok. Poznaj dokładne zasady i terminy!

Europejski Korpus Solidarności (EKS) to program dla młodych ludzi i organizacji, którzy chcą się włączyć w działania solidarnościowe w różnych obszarach – od wspierania pokrzywdzonych przez aktywności na rzecz zdrowia i środowiska aż do pomocy humanitarnej w całej UE oraz poza nią. Program daje młodym ludziom możliwość zaangażowania się, a także zdobycia bezcennego doświadczenia i rozwinięcia nowych umiejętności.

EKS skierowany jest do osób w wieku od 18 do 30 lat w odniesieniu do działań solidarnościowych oraz w wieku od 18 do 35 lat w przypadku inicjatyw związanych z pomocą humanitarną. Organizacje, które chcą włączyć wolontariuszy w swoje działania lub wesprzeć lokalne aktywności grup młodych ludzi, mogą ubiegać się o dofinasowanie projektów w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Wcześniej jednak organizacje te muszą uzyskać Znak Jakości EKS (tylko w przypadku Projektów Wolontariatu). Na poziomie krajowym programem zarządza Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, natomiast na poziomie centralnym – Komisja Europejska.

W 2022 roku planowane są następujące konkursy wniosków:

Projekty Wolontariatu:

  • 23.02.2022 r. godz. 12:00
  • 4.10.2022 r. godz. 12:00 (runda fakultatywna)

CZYM SĄ PROJEKTY WOLONTARIATU? 
Projekty wolontariatu dają osobom młodym możliwość uczestniczenia w działaniach solidarnościowych będących wkładem w codzienną pracę organizacji uczestniczących, z ostateczną korzyścią dla społeczności, w których działania te są prowadzone. 

Wolontariat to nieodpłatne działanie, które trwa do 12 miesięcy, w pełnym wymiarze godzin20. Ten rodzaj działania solidarnościowego jest podejmowany przez organizacje uczestniczące, które oferują osobom młodym możliwość wykonywania różnorodnych działań w sposób zorganizowany. 

Zakres projektów wolontariatu jest szeroki i obejmuje wiele dziedzin, takich jak ochrona środowiska, łagodzenie zmiany klimatu czy większe włączenie społeczne. 

Wolontariat może mieć miejsce w państwie innym niż państwo zamieszkania uczestnika (wolontariat transgraniczny) lub w państwie zamieszkania uczestnika (wolontariat krajowy). 

Gdzie należy złożyć wniosek? 

Do agencji narodowej kraju, w którym ma siedzibę organizacja wnioskująca.

Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem po programie.

Reklama