Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz dostawać artykuły wybrane przez redakcję ngo.pl specjalnie dla Ciebie? Przeczytaj najciekawsze teksty publicystyczne. Zamów bezpłatny newsletter Magazyn NGO.PL na weekend!

Salamandra pomoże jeżom – konkurs grantowy

Reklama
Nabór od 01.12.2021 do 10.01.2022 23:59
Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 15 tys. PLN
Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną jeży w Polsce, do wnioskowania o wsparcie finansowe ich działań. Towarzystwo przekaże co najmniej tuzin grantów w wysokości do 15 tysięcy złotych na ochronę jeży, realizowaną w roku 2022.

W ramach programu Gang Swojaków, sieć Biedronka zdecydowała o przekazaniu na cele ochrony kilku gatunków zwierząt całości przychodu ze sprzedaży książki „Chrońmy zagrożone gatunki” (zachęcamy do kupna!). Dzięki temu PTOP „Salamandra” – partner merytoryczny tego przedsięwzięcia – może między innymi zaoferować znaczące wsparcie dla kilkunastu organizacji zajmujących się ochroną jeży w różnych regionach kraju. Pierwszego grudnia rusza przyjmowanie wniosków w konkursie „Biedronka z Salamandrą dla Jeży”, które potrwa do 10 stycznia 2022 r. Granty trafią do obrońców jeży jeszcze zanim zwierzęta te obudzą się z zimowej hibernacji.

Jeże żyją nie tylko w lasach, ale i na terenach zabudowanych, nawet w okolicach centrów dużych miast. Nic więc dziwnego, że często wpadają w tarapaty spowodowane działaniami człowieka. W ostatnich latach w Polsce powstało sporo organizacji, które starają się pomagać jeżom w potrzebie. Większość z nich cierpi na permanentny brak funduszy, a nie wszystko da się załatwić dzięki zaangażowaniu wolontariuszy. - Potrzebne są leki, karma, specjalistyczna pomoc weterynaryjna, materiały na budowę zabezpieczeń… to wszystko kosztuje. Dzięki grantom przynajmniej część organizacji w roku 2022 będzie miała łatwiej – mój dr Andrzej Kepel, prezes „Salamandry”. – Preferowane będą te projekty, które przyniosą trwalsze korzyści – np. poprzez doposażenie w sprzęt ośrodków pomagających jeżom czy montaż zabezpieczeń chroniących jeże przed zagrożeniami – dodaje.

Jest to chyba pierwszy tak duży projekt wsparcia czynnej ochrony gatunkowej w całej Polsce, realizowany we współpracy biznesu z organizacjami pozarządowymi. W jego ramach dofinansowane są także ochrona rysi, wilków, żubrów, morświnów i sóweczki. Ponieważ partnerem jest doświadczona krajowa organizacja przyrodnicza, procedury ubiegania się o dofinansowanie i rozliczania grantów są bardzo proste, decyzje będą szybkie, a środki zostaną wypłacone z góry. Dzięki temu z pomocy będą mogły korzystać także małe, lokalne organizacje, dysponujące pasjonatami i wolontariuszami, ale miewające kłopoty z pokonywaniem rozbudowanych procedur ubiegania się o dotacje z coraz skromniejszych środków publicznych na ochronę przyrody. Dodatkowo organizacje realizujące projekty będą mogły korzystać ze wsparcia merytorycznego oferowanego przez ekspertów „Salamandry” z dziedziny biologii jeży, ochrony przyrody czy weterynarii.

Wnioski o granty mogą składać działające stowarzyszenia i fundacje spełniające wszystkie następujące warunki: 
a) zarejestrowane w Polsce przed 1 stycznia 2020 r. (nie jest wymagany status OPP); 
b) utworzone wyłącznie przez osoby fizyczne; 
c) dla których działalność na rzecz ochrony przyrody lub zwierząt jest jednym z głównych celów statutowych; 
d) prowadzące przed datą ogłoszenia Konkursu działania na rzecz ochrony jeży (nie musi to być jedyna działalność). 

Przedmiotem wniosku mogą być wyłącznie projekty służące w całości ochronie jeży dziko występujących w Polsce. Projekt może w szczególności dotyczyć działań przyczyniających się do: 
a) ograniczania zagrożeń powodowanych przez człowieka; 
b poprawy (przywracania) korzystnych dla jeży warunków siedliskowych; 
c) ratowania jeży rannych, uwięzionych w pułapkach antropogenicznych czy w inny sposób poszkodowanych z powodu działalności człowieka, w celu ich przywrócenia do środowiska naturalnego.

Wnioski wraz z ewentualnymi załącznikami, podpisane elektronicznie, wysyła się drogą e-mailową pod adres: jeze@salamandra.org.pl. Wersje na papierze należy wysłać pocztą pod adres: PTOP „Salamandra”, ul. Stolarska 7/3, 60-788 Poznań. Jako moment zgłoszenia przyjmuje się wpłynięcie wniosku na internetowy serwer pocztowy PTOP „Salamandra” lub do biura „Salamandry”. 

Wnioski o grant należy złożyć do dnia 10 stycznia 2022 r., godzina 23:59. Wnioski, które wpłyną po 
tym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacje o konkursie, w tym regulamin i formularz wniosków, można znaleźć od 30 listopada na stronie internetowej www.salamandra.org.pl.

Reklama