Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Salamandra pomoże jeżom – konkurs grantowy

Reklama
Nabór od 01.12.2021 do 10.01.2022 23:59
Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 15 tys. PLN
Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną jeży w Polsce, do wnioskowania o wsparcie finansowe ich działań. Towarzystwo przekaże co najmniej tuzin grantów w wysokości do 15 tysięcy złotych na ochronę jeży, realizowaną w roku 2022.

W ramach programu Gang Swojaków, sieć Biedronka zdecydowała o przekazaniu na cele ochrony kilku gatunków zwierząt całości przychodu ze sprzedaży książki „Chrońmy zagrożone gatunki” (zachęcamy do kupna!). Dzięki temu PTOP „Salamandra” – partner merytoryczny tego przedsięwzięcia – może między innymi zaoferować znaczące wsparcie dla kilkunastu organizacji zajmujących się ochroną jeży w różnych regionach kraju. Pierwszego grudnia rusza przyjmowanie wniosków w konkursie „Biedronka z Salamandrą dla Jeży”, które potrwa do 10 stycznia 2022 r. Granty trafią do obrońców jeży jeszcze zanim zwierzęta te obudzą się z zimowej hibernacji.

Jeże żyją nie tylko w lasach, ale i na terenach zabudowanych, nawet w okolicach centrów dużych miast. Nic więc dziwnego, że często wpadają w tarapaty spowodowane działaniami człowieka. W ostatnich latach w Polsce powstało sporo organizacji, które starają się pomagać jeżom w potrzebie. Większość z nich cierpi na permanentny brak funduszy, a nie wszystko da się załatwić dzięki zaangażowaniu wolontariuszy. - Potrzebne są leki, karma, specjalistyczna pomoc weterynaryjna, materiały na budowę zabezpieczeń… to wszystko kosztuje. Dzięki grantom przynajmniej część organizacji w roku 2022 będzie miała łatwiej – mój dr Andrzej Kepel, prezes „Salamandry”. – Preferowane będą te projekty, które przyniosą trwalsze korzyści – np. poprzez doposażenie w sprzęt ośrodków pomagających jeżom czy montaż zabezpieczeń chroniących jeże przed zagrożeniami – dodaje.

Jest to chyba pierwszy tak duży projekt wsparcia czynnej ochrony gatunkowej w całej Polsce, realizowany we współpracy biznesu z organizacjami pozarządowymi. W jego ramach dofinansowane są także ochrona rysi, wilków, żubrów, morświnów i sóweczki. Ponieważ partnerem jest doświadczona krajowa organizacja przyrodnicza, procedury ubiegania się o dofinansowanie i rozliczania grantów są bardzo proste, decyzje będą szybkie, a środki zostaną wypłacone z góry. Dzięki temu z pomocy będą mogły korzystać także małe, lokalne organizacje, dysponujące pasjonatami i wolontariuszami, ale miewające kłopoty z pokonywaniem rozbudowanych procedur ubiegania się o dotacje z coraz skromniejszych środków publicznych na ochronę przyrody. Dodatkowo organizacje realizujące projekty będą mogły korzystać ze wsparcia merytorycznego oferowanego przez ekspertów „Salamandry” z dziedziny biologii jeży, ochrony przyrody czy weterynarii.

Wnioski o granty mogą składać działające stowarzyszenia i fundacje spełniające wszystkie następujące warunki: 
a) zarejestrowane w Polsce przed 1 stycznia 2020 r. (nie jest wymagany status OPP); 
b) utworzone wyłącznie przez osoby fizyczne; 
c) dla których działalność na rzecz ochrony przyrody lub zwierząt jest jednym z głównych celów statutowych; 
d) prowadzące przed datą ogłoszenia Konkursu działania na rzecz ochrony jeży (nie musi to być jedyna działalność). 

Przedmiotem wniosku mogą być wyłącznie projekty służące w całości ochronie jeży dziko występujących w Polsce. Projekt może w szczególności dotyczyć działań przyczyniających się do: 
a) ograniczania zagrożeń powodowanych przez człowieka; 
b poprawy (przywracania) korzystnych dla jeży warunków siedliskowych; 
c) ratowania jeży rannych, uwięzionych w pułapkach antropogenicznych czy w inny sposób poszkodowanych z powodu działalności człowieka, w celu ich przywrócenia do środowiska naturalnego.

Wnioski wraz z ewentualnymi załącznikami, podpisane elektronicznie, wysyła się drogą e-mailową pod adres: jeze@salamandra.org.pl. Wersje na papierze należy wysłać pocztą pod adres: PTOP „Salamandra”, ul. Stolarska 7/3, 60-788 Poznań. Jako moment zgłoszenia przyjmuje się wpłynięcie wniosku na internetowy serwer pocztowy PTOP „Salamandra” lub do biura „Salamandry”. 

Wnioski o grant należy złożyć do dnia 10 stycznia 2022 r., godzina 23:59. Wnioski, które wpłyną po 
tym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacje o konkursie, w tym regulamin i formularz wniosków, można znaleźć od 30 listopada na stronie internetowej www.salamandra.org.pl.

Reklama