Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży: trwa konkurs wniosków 2022

Reklama
Nabór od 26.11.2021 do 31.01.2022 23:59
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Łączny budżet nieznany
Do 100% dofinansowania
Dotacje od 1,5 tys. do 15 tys. EUR
Młodzież
W ramach Funduszu można realizować polsko-litewskie projekty młodzieżowe: wymiany młodzieżowe, szkolenia, seminaria, wizyty studyjne, spotkania, konferencje lub projekty informacyjne. Na wnioski czekamy do 31 stycznia!

Głównym celem projektów jest zachęcenie polskiej i litewskiej młodzieży oraz osób zaangażowanych w pracę z nią, do podjęcia wspólnych działań, które umożliwią nawiązanie przyjaznych stosunków, poznawanie wspólnych korzeni, pokonywanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii oraz we współczesnych relacjach.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Wnioski o dofinansowanie projektów mogą składać organizacje pozarządowe, instytucje oświatowe i publiczne (z wyłączeniem podmiotów komercyjnych), których działalność skierowana jest do młodzieży. Uczestnikami projektów – oprócz młodzieży – mogą być również osoby pracujące z tą grupą wiekową.

Polskie organizacje powinny występować o dofinansowanie do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, litewskie – do Departamentu ds. Młodzieży przy Ministerstwie Opieki Socjalnej i Pracy na Litwie.

PRIORYTETY 2022

W roku 2022 priorytety Funduszu to:

  • Propagowanie polsko-litewskiego dziedzictwa historyczno-kulturowego oraz dialogu na rzecz współpracy, tolerancji, otwartości, lepszego zrozumienia i poznania się pomiędzy młodzieżą polską i litewską.
  • Promowanie współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, w tym społecznej.
  • Wspieranie zaangażowania młodzieży w wolontariacie.
  • Wspieranie zainteresowania młodzieży polskiej i litewskiej historią obu narodów.
    • Promowanie dziedzictwa kulturowego Rzeczypospolitej Obojga Narodów w związku z 450. rocznicą śmierci Zygmunta II Augusta.
    • Promowanie dziedzictwa kulturowego epoki romantyzmu, w związku z 200. rocznicą publikacji pierwszego tomu poezji Adama Mickiewicza oraz 150. rocznicą śmierci kompozytora Stanisława Moniuszki.

W ostatnim priorytecie należy wybrać jeden z dwóch obszarów tematycznych.

Projekt składany w ramach konkursu wniosków, musi opierać się na jednym, wybranym przez wnioskodawcę, priorytecie. 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad konkursu dostępne są w zakładce Zasady formalne.

REALIZACJA PROJEKTÓW

Projekty, które otrzymają dofinansowanie w ramach konkursu 2022 muszą zostać zrealizowane pomiędzy 1 kwietnia a 31 października.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski można składać do 31 stycznia 2022 r. godz. 23:59
Wyniki konkursu będą znane w marcu 2022.

Projekty należy składać w systemie www.online.frse.org.pl wraz ze wszystkimi załącznikami.

Reklama