Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz zacząć zbierać pieniądze dla swojej NGO? Kup kurs online i dowiedz się jak to robić!

Zaproszenie do składania ofert na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w 2022 r. z zakresu...

Reklama
Zaproszenie do składania ofert na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w 2022 r. z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn.: „Prowadzenie Dziennych Domów Pomocy Społecznej w Jaworznie”
Nabór od 25.11.2021 do 16.12.2021 16:00
Urząd Miejski w Jaworznie
Łączny budżet 210 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 210 tys. PLN
Urząd Miejski w Jaworznie, Urząd Miejski w Jaworznie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Zaproszenie do składania ofert na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w 2022 r. z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn.: „Prowadzenie Dziennych Domów Pomocy Społecznej w Jaworznie”.

Zaproszenie do składania ofert  na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w 2022 r.  z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn.: „Prowadzenie Dziennych Domów Pomocy Społecznej w Jaworznie”

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama